Martin Raguž: Tursko tržište otvara niz mogućnosti za BiH

Martin Raguž: Tursko tržište otvara niz mogućnosti za BiH

Bez obzira na oscilacije koje su evidentne ovih dana, tursko tržište je propulzivno i razvojno koje Bosni i Hercegovini otvara niz mogućnosti, prvenstveno kada su u pitanju njeni najsnažniji resursi, a to je zdrava hrana i voda, rekao je u razgovoru za Anadoliju Martin Raguž, član Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

“To su oni potencijali koji su do sada skromno tek nagoviješteni kroz određene aranžmane kada je u pitanju izvoz iz Bosne i Hercegovine u Tursku”, kaže Raguž.

On navodi da je eliminiranje barijera u vanjskotrgovinskoj razmjeni uvijek izrazito važan korak za svaku zemlju, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Stoga Raguž pozdravlja novi ugovor o slobodnoj trgovini između BiH i Turske koje je utvrdilo Vijeće ministara BiH.

“U ovom slučaju, to je pogotovo važno zato što je Turska jedno prilično veliko, da ne kažem ogromno tržište za Bosnu i Hercegovinu. Sigurno da eliminiranjem carinskih barijera može se dodatno dinamizirati i pojačati izvoz iz BiH prema Turskoj i ojačati ukupnu vanjskotrgovinsku razmjenu dvije zemlje. Mislim da je to jedan pozitivan i momenat i instrument koji treba končano biti valoriziran, prvenstveno na način da državne institucije BiH budu dodatno kapacitirane i u funkciji naših poduzetnika i privrednika i onoga što je, rekao bih, vrijednost BiH koja je zbog barijera do sada, a rekao bih i nedovoljne podrške od države, nedovoljno iskorištena”, naglasio je Raguž.

Član Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine BiH Momčilo Novaković, također, navodi da je novi ugovor o slobodnoj trgovini između BiH i Turske, koji je utvrdilo Vijeće ministara BiH, važan za odnose između dvije države.

– Trgovinske olakšice –

“Odnosi između Turske i SAD-a oko različitih barijera bi mogli otvoriti prostor Bosni i Hercegovini i za niz drugih roba koje mogu biti interesantne za tursko tržište. Vrlo smo mi sa bh. strane, nažalost, ograničeni sa nekim mogućnostima imajući u vidu kako nam je razvijena privreda. Uglavnom se to za sada, a i u nekoj bližoj perspektivi, svodi na poljoprivredne proizvode”, ističe Novaković.

Kaže kako sporazum o slobodnoj trgovini BiH sa Turskom, kao i drugi u toj oblasti, praktično uvodi niz olakšica u trgovinu.

“Ukoliko Spoljnotrgovinska komora BiH, ali i na entitskim nivoima vlade, ali i vlade kantona u FBiH, sa svoje strane naprave jedan zajednički nastup kroz različite promocije na turskom tržištu, mislim da mi imamo šanse. Ukoliko budemo djelovali kao i do sada pojedinačno, vrlo teško se tu može očekivati nešto korisno. Potez je na nama”, zaključio je Novaković.

– Šta je predloženo u ugovoru –

Naime, Vijeće ministara BiH je utvrdilo na sjednici početkom augusta prijedlog ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske kojim dvije države jačaju ekonomske i trgovinske veze te unapređuju ukupnu bilateralnu saradnju.

Novi ugovor će zamijeniti stari, a značajna novina je uvođenje preferencijalnog tretmana za meso iz BiH, kao ugovorne odredbe. To praktično znači da će izvoz mesa iz grupa koje su do sada po ugovoru prilikom izvoza iz BiH u Tursku podlijegale naplati punih carinskih stopa biti pretočen u ugovorni aranžman.

Turska će objaviti odobrene količine unilateralnih godišnjih bescarinskih tarifnih kvota za uvoz mesa porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koje će biti efektivne od 1. januara svake godine.

Daljnja liberalizacija u skladu sa Općim sporazumom o trgovini uslugama (GATS) u okviru Svjetske trgovinske organizacije omogućit će bh. privrednicima pristup tržištima usluga i javnih nabavki Republike Turske, što će rezultirati povećanjem izvoza usluga i konkurentnosti.

Ugovor će, s druge strane, omogućiti bolji priliv direktnih stranih investicija i time doprinijeti razvitku ekonomije u BiH. U konačnici to će donijeti niže cijene i bolji kvalitet te proširiti mogućnost izbora za potrošače i na taj način utjecati na njihove uštede.

Prijedlog ugovora će biti dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

O autoru

Srodni članci