back to top

Razlika između kreditne i debitne kartice

Razlika između kreditne i debitne kartice ovisi o vašim financijskim potrebama, preferencijama i kako planirate upravljati svojim financijama.

Kreditne i debitne kartice su dva različita načina plaćanja, iako oba oblika omogućavaju ljudima da obavljaju transakcije bez nošenja gotovine

Kreditna ili debitna

Kartica je plastični ili elektronički financijski instrument koji se koristi za različite svrhe, uključujući plaćanje za robu i usluge, pristup bankovnim računima i financijske transakcije. Ovisno o vrsti kartice, ona može imati različite funkcionalnosti i mogućnosti. 

Razlika Između Kreditne I Debitne Kartice
Razlika između kreditne i debitne kartice

Evo općenite definicije kartice:

Kartica je fizička ili virtualna plastika koja može sadržavati informacije o vlasniku kartice, broju tekoćeg računa ili računima povezanim s karticom, sigurnosnim kodovima (kao što su PIN i CVV), tehnologijama za beskontaktno plaćanje (npr. NFC), i druge informacije koje omogućavaju korisniku pristup i upravljanje svojim financijskim sredstvima ili obavljanje različitih transakcija. Kartice se često izdaju od strane financijskih institucija, banaka ili drugih izdavatelja i dolaze u raznim vrstama, uključujući debitne kartice, kreditne kartice, bankovne kartice i druge.

Općenito, kartice se koriste za pojednostavljenje plaćanja i pristupa financijskim resursima, a njihova funkcionalnost može varirati ovisno o svrsi i vrsti kartice.

Ukratko, glavna razlika između kreditne kartice i debitne kartice leži u tome kako se koristi novac i kako se obavljaju transakcije. Kreditna kartica omogućava pozajmljivanje novca s mogućnošću plaćanja kamate, dok debitna kartica omogućava plaćanje izravno iz bankovnog računa bez zaduživanja.

Razlika Između Kreditne I Debitne Kartice
Razlika između kreditne i debitne kartice

Šta je debitna kartica

Debitna kartica je finansijski instrument koji vam omogućava pristup i upravljanje sredstvima na vašem bankovnom računu.

Evo osnovnih karakteristika i funkcija debitne kartice:

Povezana s bankovnim računom: Debitna kartica je obično povezana s vašim bankovnim računom. Kada koristite debitnu karticu za plaćanje ili podizanje gotovine, sredstva se odmah povlače s vašeg bankovnog računa kako bi se pokrila transakcija.

Plaćanja: Debitne kartice mogu se koristiti za obavljanje različitih vrsta plaćanja, uključujući kupovinu robe i usluga u trgovinama, restoranima, online trgovinama i drugdje. Kada koristite debitnu karticu za plaćanje, iznos se odmah odbija s vašeg računa.

Podizanje gotovine: Debitna kartica također omogućava podizanje gotovine s bankomata. Možete koristiti svoju debitnu karticu da biste pristupili gotovini na bankomatima koji podržavaju vašu karticu ili da biste dobili gotovinu na šalterima banaka.

Bez zaduživanja: Glavna prednost debitnih kartica je što ne dopuštaju akumulaciju dugova. Koristite svoj vlastiti novac sa svog bankovnog računa, pa nema potrebe za vraćanjem duga niti plaćanjem kamata.

Bez potrebe za dobrom kreditnom historijom: Za dobivanje debitne kartice obično ne trebate imati dobru kreditnu povijest, za razliku od kreditnih kartica koje zahtijevaju određeni kreditni skor.

Sigurnost: Debitne kartice često dolaze s PIN-om (Personal Identification Number) ili mogućnošću potpisa za autorizaciju transakcija, što povećava sigurnost i smanjuje rizik od zloupotrebe kartice.

Povezane funkcionalnosti: Neka debitne kartice mogu imati dodatne funkcionalnosti, poput mogućnosti plaćanja putem beskontaktne tehnologije (npr. NFC), čipova za dodatnu sigurnost i povezanost s mobilnim aplikacijama za praćenje transakcija.

Debitne kartice su praktičan način za upravljanje financijama, jer vam omogućavaju plaćanje i pristup gotovini putem vlastitog bankovnog računa, bez potrebe za zaduživanjem. Međutim, važno je paziti na stanje na računu kako biste izbjegli trošenje više sredstava nego što ih imate na raspolaganju.

Kreditna Kartica
Kreditna kartica

Šta je kreditna kartica

Kreditna kartica je financijski instrument koji vam omogućava plaćanje za robu i usluge unaprijed, uz mogućnost pozajmljivanja novca od izdavatelja kreditne kartice.

Evo osnovnih karakteristika i funkcija kreditnih kartica:

Kreditni limit: Kada dobijete kreditnu karticu, dobivate odobreni kreditni limit, što je maksimalni iznos koji možete trošiti na kartici. Ovaj limit se temelji na vašoj kreditnoj histoiji i financijskoj sposobnosti. Možete trošiti do tog iznosa bez potrebe da ga imate na bankovnom računu.

Kreditna kupovina: Kreditna kartica vam omogućava kupovinu robe i usluga na različitim prodajnim mjestima, uključujući trgovine, restorane i online trgovine. Kada koristite kreditnu karticu za plaćanje, iznos se ne povlači odmah s vašeg računa, već se bilježi kao dug prema izdavatelju kartice.

Rok za plaćanje: Kreditne kartice obično imaju mjesečni rok za plaćanje. Tijekom tog vremena, vi možete izmiriti dug na kartici u cijelosti, bez plaćanja kamate. Ako ne izmirite dug do kraja roka za plaćanje, bit ćete zaduženi za kamatu na preostali saldo.

Minimiziranje dugovanja: Iako možete odgoditi plaćanje za kasnije, najbolja praksa je izmirivati dug na kreditnoj kartici u cijelosti svaki mjesec kako biste izbjegli plaćanje kamata i eventualno akumuliranje visokih dugova.

Kamate: Ako ne izmirite dug na kreditnoj kartici u cijelosti, izdavatelj kartice će vam obračunavati kamatu na preostali saldo. Kamatne stope na kreditnim karticama obično su više u usporedbi s drugim oblicima zaduživanja.

Graditi kreditnu historiju: Korištenje i pravilno upravljanje kreditnom karticom može vam pomoći u izgradnji pozitivne kreditne historije, što je važno za buduće financijske transakcije poput dobivanja kredita za kupovinu kuće ili automobila.

Različite vrste kreditnih kartica: Postoje različite vrste kreditnih kartica, uključujući klasične, zlatne, platine i rewards kreditne kartice koje nude različite pogodnosti i nagrade, poput cashbacka, milja za putovanja i sl.

Kreditne kartice mogu biti korisne za plaćanje i pristup novcu u hitnim situacijama, ali je važno odgovorno upravljati njima kako biste izbjegli prekomjerno zaduživanje i plaćanje visokih kamata.

Razlika između kreditne i debitne kartice

Izvor sredstava

Kreditna kartica: Kreditna kartica omogućava vlasniku da pozajmljuje novac od izdavatelja kreditne kartice. Kada koristite kreditnu karticu za plaćanje, vi faktički pozajmljujete novac, koji ćete kasnije morati vratiti uz eventualnu kamatu, ako ne izmirite dug na kartici na kraju mjeseca.

Debitna kartica: Debitna kartica omogućava vlasniku da plaća direktno iz svog bankovnog računa. Kada koristite debitnu karticu, transakcija se odmah povlači s vašeg računa, a vi ne pozajmljujete novac niti plaćate kamatne stope..

Mogući dug

Kreditna kartica: S kreditnom karticom postoji potencijal za akumulaciju dugovanja ako ne plaćate svoje mjesečne račune u cijelosti. To može dovesti do plaćanja kamate na nepodmireni saldo.

Debitna kartica: S debitnom karticom ne postoji mogućnost akumuliranja dugova, jer plaćate izravno iz svog računa. Ne možete trošiti više od iznosa koji imate na računu.

Kamate

Kreditna kartica: Ako ne izmirite svoj dug na kreditnoj kartici u cijelosti do kraja obračunskog razdoblja, možete biti zaduženi za kamate na preostali saldo.

Debitna kartica: Na debitnoj kartici ne plaćate kamate, jer koristite vlastiti novac.

Limit

Kreditna kartica: Kreditna kartica ima odobreni limit, koji predstavlja najviši iznos koji možete potrošiti na kartici. Ovaj limit se može povećavati ili smanjivati ovisno o financijskoj sposobnosti i povjerenju izdavatelja kartice.

Debitna kartica: Debitna kartica nema kreditni limit, već možete koristiti iznos dostupan na svom bankovnom računu.

Kreditna historija

Kreditna kartica: Redovito plaćanje računa na kreditnoj kartici može vam pomoći izgraditi povoljnu kreditnu povijest, što može biti korisno za buduće financijske transakcije poput dobivanja kredita.

Debitna kartica: Korištenje debitne kartice ne utječe na vašu kreditnu povijest jer ne pozajmljujete novac.

PREPORUKA

DRUGI UPRAVO ČITAJU