back to top

Gras, Sarajevska pivara i Bosmal rekorderi u PDV dugu ka državi, a ovako su prihodovali


Gras, Sarajevska Pivara I Bosmal Rekorderi U Pdv Dugu Ka Državi, A Ovako Su Prihodovali

Nakon što je Uprava za indirektno oporezivanje objavila listu PDV dužnika, sa podacima koji su presjek stanja zaključno sa 31.03.2024. godine, donosimo listu 20 najvećih dužnika.

Među dužnicima čiji dug je veći od 25.000 KM se na prvom mjestu nalazi KJKP “Gras” koji, prema posljednjim UIO podacima, duguje 26.109.090 KM. 

Na drugom mjestu je “Sarajevska pivara” sa dugom od 21.597.615 KM, a na trećem “Bosmal”, koji duguje 12.966.727 KM.

Javni uvid u listu UIO omogužava Zakon iz 2014. godine. 

“Nakon što je 01.01.2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, po prvi od uspostave Uprave za neizravno oporezivanje BiH, stekli su se zakonski uvjeti za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, trošarine i carine.”, stoji na stranici UIO BiH.

Gras, Sarajevska Pivara I Bosmal Rekorderi U Pdv Dugu Ka Državi, A Ovako Su Prihodovali

Lista TOP 20 dužnika, Izvor UIO BiH

Cijelu listu od preko 1200 dužnika možete pogledati ovdje.

Kako su poslovala tri najveća dužnika

Prema podacima iz Akta.ba registra a baziranim na ažuriranim izvještajima FIA agencije ovako si poslovala prva tri najveća dužnika.

Prvi među dužnicima i najveći dužnik je KJKP “Gras” koji je u 2023. godini prihodovao preko 32,8 miliona KM, tačnije, 32.838.335,00 KM sa gubitkom od skoro 19 miliona KM, tačnije 18.990.838, 00 KM.

U 2022. godini “Gras” je imao prihod od preko 27,3 miliona KM a gubitak od preko 22 miliona KM.

Prosječan broj radnika u 2023. bio je 1058 dok je u 2022. godini bilo zaposleno 1206 radnika.

Na drugom mjestu je “Sarajevska pivara” koja u 2023. godini imala prihod od preko 24 miliona KM, tačnije 24.087.230,00 KM sa dobiti od preko 54 hiljade KM, tačnije 54.228,00 KM.

Tokom 2022. godine Sarajevska pivara je prihodovala preko 25,3 miliona KM sa dobiti od skoro 70 hiljada KM.

Prosječan broj radnika je tokom 2023. godine bio 232 a isti je bio i 2022. godine.

Bosmal d.o.o je kompanija koja je na visokom trećem mjestu kad je PDV dug u pitanju.

Naime, ova kompanija je prema FIA izvještajima u 2023. godini prihodovala nešto više od 4 miliona KM, tačnije 4.036.570, 00 KM sa skoro jednakom dobiti od 4.018.236, 00 KM.

Ono što je svakako interesantan specifikum je činjenica da je tokom 2022. godine “Bosmal” imao 0 (nula) prihoda a gubitak ove kompanije je bio preko 7 miliona KM, tačnije – 7.024.477, 00 KM.

Prema tim podacima evidentan je skok u prihodu sa 0 do preko 4 miliona KM i dobiti od preko 4 milona KM iz minusa od preko 7 miliona KM.

Još jednu zanimljivost predstavlja podatak o radnicima. Naime, od 2019. godine, Bosmal prema registru ima 0 uposlenika.

Podsjećamo, ukupan broj dužnika je 12.098 u ovom trenutku a njihov ukupni dug ka državi premašuje 430 miliona KM.


pressmediabih.com

DRUGI UPRAVO ČITAJU