PDV kalkulator za izračun PDV

PDV Kalkulator Online je korisan alat kojeg morate imati da ubrzate svoj posao.

Da budete sigurni koliki je iznos PDV na robi/uslugama koje nudite ili kupujete koristite naš PDV kalkulator.

PDV u BiH

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u primjeni je u Bosni i Hercegovini od 01.01.2006. godine.

U najkraćem mogućem roku UIO BiH je izvršila vrlo uspješno uvođenje novog poreznog sistema, koji je zamijenio tada važeći porez na promet, što je od strane relevantnih međunarodnih institucija ocijenjeno kao jedan od ključnih koraka za uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora, smanjenje sive ekonomije, poticanje stranih ulaganja i smanjenje vanjskotrgovinskog deficita.

Projekcija snažnijeg oporavka BiH pdv kalkulator
Kalkulator vam pomaže da lakše dodate ili oduzmete PDV

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH sa domaćim ekspertima radili su službenici CAFAO-a (Customs and Fiscal Assistance Office), koji su dolazili iz poreznih i carinskih uprava zemalja Evropske unije.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH ima jedinstveni poreznu stopu u iznosu od 17 %, dok je 0 % PDV-a predviđena samo na izvoz, čime država stimulira izvozno orjentirana preduzeća.

pdv kalkulator
PDV kalkulator za izračun PDV 4

Uvođenje poreza na dodanu vrijednost u Bosnu i Hercegevinu rezultiralo je i značajnim povećanjem prikupljenih prihoda po osnovu PDV-a.

Napomena: Ovo je primarno Kalkulator Bosna i Hercegovina gdje je jedinstven PDV od 17%. Međutim može se koristiti i kao PDV kalkulator Srbija, PDV kalkulator Crna Gora, PDV kalkulator info je alat za vas!

pdv  kalkulator
Izračun PDV -a uz Kalkulator PDV