Otkrivamo tajne usješnih biznisa!

  Friday, February 3, 2023
  EUR - Zemlje članice euro
  AUD
  0.6419
  BGN
  0.5127
  BRL
  0.1804
  CAD
  0.6897
  CHF
  0.9989
  CNY
  0.1363
  CZK
  0.0421
  DKK
  0.1343
  EUR
  1.0000
  GBP
  1.1153
  HKD
  0.1177
  HRK
  0.1311
  HUF
  0.0026
  IDR
  0.0001
  ILS
  0.2701
  INR
  0.0112
  JPY
  0.0070
  KRW
  0.0007
  MXN
  0.0488
  MYR
  0.2169
  NOK
  0.0906
  NZD
  0.5865
  PHP
  0.0171
  PLN
  0.2123
  RON
  0.2046
  RUB
  0.0131
  SEK
  0.0878
  SGD
  0.6988
  THB
  0.0276
  TRY
  0.0491
  USD
  0.9234
  ZAR
  0.0529

  Kursevi valuta mijenjaju se svakodnevno, a na našem portalu možete pratiti izmjene kurseva u realnom vremenu.

  Tako ste sigurni da je kursna lista točna i da znate koliko vaše valute vrijede.

  Šta je kurs devize?

  U finansijskom smislu, kurs neke strane valute je odnos između te valute prema valuti date zemlje (primjer: kurs dolara prema kursu konvertibilne marke u BiH). Kurs je zapravo iznos domaće valute za koju se strana valuta može zamijeniti.

  Što znači: ako je kurs dolara 1,45- dolar će biti zamijenjen za 1,45 konvertibilnih maraka. Domaća valuta je zapravo samo cijena stranih valuta, koje se nazivaju devize, pa se i kurs valuta često naziva devizni kurs.

  Kako bi najlakše shvatili šta je kurs neke valute, možemo posmatrati stranu valutu kao robu, a njenu vrijednost u domaćoj valuti kao njenu cijenu. Tako u principu i funkcioniše međunarodno devizno tržište.

  Kurs neke valute zavisi od više faktora. Kurs direktno zavisi od stranih deviznih tržišta koja su aktivna svih pet radnih dana u sedmici, i srednja vrijednost valuta na stranim tržištima- ili fiksni kurs, određuje kurseve valuta na nivou pojedinih država.

  Kursna Lista

  Pored toga, sva poslovanja u međunarodnom platnom prometu se obavljaju u devizama.

  U skladu sa ekonomskom politikom domaće zemlje, potražnja za stranim valutama dolazi od uvoza, a ponuda od izvoza. Tako kurs neke valute zavisi i od potražnje deviza, te ako je potražnja deficitarna, kurs ima tendenciju rasta i obrnuto, ako je potražnja deviza suficitarna, kurs ima tendenciju pada.

  Kursna lista deviza razlikuje dva kursa. Kupovni kurs je iznos domaće valute za koji se strana valuta može kupiti, a prodajni kurs je iznos u domaćem novcu za koji se strana valuta može prodati (ili kako je u narodu popularno- zamijeniti).

  Iako se osnovni kurs formira prema osnovnoj banci (kod nas prema Centralnoj banci BiH- CBBH), različiti kursevi također mogu postojati kada se neka ustanova, naprimjer banka ili mjenjačnica, “ugradi” za određen postotak provizije ili različitih poreza.

  Takođe, kursevi se mogu razlikovati za čekove, keš i platne kartice. Ovi kursevi mogu biti nešto viši od fiksnog kursa, zbog dužeg vremena i procedure koji su potrebni za raščišćavanje takvih transakcija.

  Kursna Lista

  Što je kursna lista

  Kurs lista je lista koja prikazuje vrijednost svjetskih valuta u odnosu na neku određenu valutu. Na našoj listi možete pregledati koliko neka valuta vrijedi u odnosu na Euro (npr. euri u kune ), koji je najvažnija valuta za Europu.

  Kursevi valuta se mijenjaju svakodnevno, a ovise o paru. Najpoznatiji par valuta na Forex tržištu je USD/EUR, koji prikazuje vrijednost Dolara u odnosu na Euro. Budući da je nama u BiH najvažnije pratiti kurs Eura, donosimo vam sve parove s Eurom.

  Kupovni, srednji i prodajni kurs

  Postoje tri vrste tečaja ili kursa. U ovoj isti je prikazan srednji tečaj, dok postoje i kupovni te prodajni.

  Prodajni kurs je najčešće najmanji, a predstavlja vrijednost u slučaju prodaje valute za neku drugu.

  Srednji tečaj prikazuje srednju vrijednost, dok je kupovni najveći i predstavlja odnos u slučaju da kupujete neku valutu.

  Tako kod kupnje kupujete po više cijeni, a prodajete po nižoj, stoga nije poželjno često mijenjati valute.

  Srednji tečaj u svakoj zemlji određuje centralna banka te po njemu mjenjačnice određuju svoj kupovni i prodajni kurs valute.

  Kursna Lista Bih

  Valjanost liste

  Kurs liste mora se formirati svakodnevno, a po pravilu se formira u jutro, prema stanju valutnih parova na svjetskom tržištu valuta i vrijedi do kraja dana.

  Portal Poslovni Svijet  donosi vam svakodnevno valjanu listi za srednji tečaj svakog valutnog para.

  Cijena valute ovisi o njenoj ponudi i potražnji, a određene valute mogu biti i vezane za neki valutni par, te pratiti vrijednost.

  Primjer takvog valutnog para je HRK/EUR.

  Prije prodaje ili kupnje neke valute dobro je informirati se o srednjem tečaju i prema tome potražiti mjenjačnicu koja vam nudi najbolji tečaj.

  Preporučujemo i ovo

  Kursna Lista