EU – Australija forum liderstva: Lideri u nastajanju 2018.

EU – Australija forum liderstva: Lideri u nastajanju 2018.

OBLAST:
Politika, međunarodni odnosi.

OPIS:
Projekat je jedinstven, osnovan od EU, ima za cilj da osnaži veze između Australije i EU na polju pregovora za sporazum o slobodnoj trgovini.

USLOVI:
Građani iz EU koji rade za vlade, iz polja biznisa, civilnog sektora, medija, akademije. Aplikanti moraju imati makar pet godina iskustva iz oblasti odnosa između EU i Australije. Svi troškovi su plaćeni za 60 polaznika ovog foruma. Pravo na prijave imaju građani ne stariji od 35 godina.

NAČIN PRIJAVE:
1. Dostavljanje ličnih i kontakt informacija
2. Dostavljanje informacija o obrazovanju, poznavanju jezika i članstvu u nekom organu
3. Napisati tri izjave, ne duže od 300 riječi za svaku

Teme su sljedeće:
• Motivisanost i doprinos na ovom forumu
• Profesionalne kvalifikacije koje mogu biti od koristi u pregovorima
• Profesionalno učešće u ovoj oblasti

4. Pošaljite kopije sljedećih dokumenata:
Obrazovne kvalifikacije, biografija, kopija pasoša ili dokaz o državljanstvu, dvije pisane preporuke, jedan ili dva pisana uzorka.

Link za prijavu: https://www.europeaustraliaforum.eu/application.

ROK: 31. maj 2018.

Detaljnije: https://www.europeaustraliaforum.eu/eu-australia.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci