Utjecaj neuromarketinga na ponašanje potrošača

Utjecaj neuromarketinga na ponašanje potrošača

U današnjem svijetu u kojem vlada ogromna konkurencija i u kojem je na hiljade brandova svakodnevno dostupno potrošačima, kompanije imaju veliki izazov da kreiraju i održe brendove na tržištu. Standardne marketinške strategije koje su kompanije godinama implementirale (4/7 P) nisu više dostatne da zadovolje brzo rastuće potrebe kupaca.

Stručnjaci za marketing su došli na ideju da spoje više nauka, kao što su neuro nauka, psihologija, i nauka o ponašanju potrošača – koje su omogućile da se dođe do optimalnih strategija za kreiranje proizvoda koje bi potrošači primijetili, kupovali i na kraju i zavoljeli. Tako je rođena nova nauka „neuromarketing“ koja uveliko objašnjava kojim primijenjenim tehnikama i alatima se kompanije mogu koristiti da bi došle do većeg broja zadovoljnih kupaca.

Cilj radionice:

Upoznati učesnike sa načinom na koji funkcioniše mozak potrošača prilikom donošenja odluka o kupovini  što je posebno značajno za kompanije koje žele steći lojalne kupce, ali i na dugi rok imati uspjeha u razvoju novih proizvoda i/ili usluge s ciljem zadobivanja povjerenja potrošača.

Ciljna grupa: svi zaposlenici i sve osobe koje žele naučiti nešto potpuno novo o funkcionisanju mozga prilikom odabira što će im pomoći unaprijediti lične vještine vezane za kreativnost, jasnoću percepcije, sposobnost pregovaranja, odabira i sl.

Predavač: Ajla Hadžiefendić, dipl. ecc, magistar menadžmenta, sa dugogodišnjih poslovnim iskustvom u multinacionalnoj kompaniji, i obrazovanjem koje je sticala i u BiH i izvan BiH.

Sadržaj radionice:

 •          Šta je to i zašto neuromarketing
 •          Razlike marketinga i neuromarketinga
 •          Troškovi i benefiti od korištenja neuromarketinga
 •          Neuromarketinške metode
 •          Primijenjene neuromarketinške metode i alati
 •          Stimulacije za mozak
 •          Proces u četiri koraka
 •          Važne poruke potrošačima
 •          Primjeri iz prakse – različiti brendovi
 •          Izrada poruka koje će interesirati potrošače
 •          Mjerenje reagovanja potrošača na poruke
 •          Neuromarketinške tehnike – široka primjena- mogućnosti

Koristi od radionice su da će učesnici biti u stanju da:

 • Razumiju zašto neki proizvodi i nakon uloženih velikih količina novca u njihov razvoj ne mogu pronaći lojalne kupce i ne mogu opstati na tržištu
 • Spoznaju kako neuromarketinske primjenjene metode utiču na percepciju potrošača
 • Primjene korake koji su važni za pridobivanje povjerenja potrošača
 • Kreiraju poruke koje su direktno usmjerene na podsvijest kupaca koji donose konačne odluke o kupovini
 • Znati da primjene sve navedene metode i alate u poslovni razvoj kao i u vlastiti život s ciljem poboljšanja kvaliteta interakcija sa okruženjem

Kotizacija: 100,00 KM po polazniku za firme članove Komore 130,00 KM za firme nečlanove Komore. U cijenu nije uključen PDV. Kotizacija se uplaćuje na žiroračun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078. U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal i potvrda o učešću na radionici, ručak i osvježenje.

Detaljnije informacije o seminaru možete dobiti na tel. 250-117, 250-116, 250-131, ili putem e-mail-a: lejlah@pksa.com.ba, vladol@pksa.com.ba,  dinov@pksa.com.ba.

Prijavu za učešće na radionici možete poslati na gore navedene mail adrese ili na fax. broj 033/226-717 do 27. novembra.

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci