Meetup: Vrijeme je za upravljanje znanjem

Meetup: Vrijeme je za upravljanje znanjem

Upravljanje znanjem je proces kreiranja, zapisivanja, dijeljenja i korištenja organizacijskog i timskog znanja.

Nedokumentirano znanje pojedinaca je potencijalno izgubljeno znanje. Bez obzira na posao kojim se organizacija i timovi unutar nje bave, ljudi imaju znanje koje vrijedi zabilježiti, dijeliti sa drugima i koristiti ga.

Na ovom meetupu u organizaciji Atlassian User Group BiH i Bosnia Agile prezentirat će se jedno od najpopularnijih softverskih rješenja za upravljanje znanjem – Confluence kompanije Atlassian koji je wiki-bazirani sistem za timsku kolaboraciju i upravljanje sadržajima, fleksibilan za kastimizaciju za bilo koju organizaciju i poslovni domen, i koji omogućava online rad timova i organizacije te inovacije u oblasti upravljanja njihovim znanjem.

Ako želite vidjeti kako se efektivno može upravljati znanjem Vašeg tima ili cijele organizacije, sa primjerima iz prakse, pridružite se meetupu koji će se održati u srijedu, 20. 06. 2018. godine u Hotelu Holiday, sala “Neretva” u periodu od 12:00 do 14:00 sati, i naučite kako Confluence može pružiti Vašim timovima otvoreni prostor za uspješnu implementaciju baze znanja.

Prijavite se OVDJE.

O autoru

Srodni članci