Koliko novca je potrebno za ulaganje na berzi?

Koliko novca je potrebno za ulaganje na berzi?

Odluka da se ulaže na berzi je prvi stepenik, a prije samog investiranja potrebna je strategija kako bi se izbalansirao naš odnos prema riziku i željenom prinosu.

Strategija će zavisiti od toga kakva su očekivanja od ulaganja, na koji rok se investira, a nije zanemarljiva ni stavka sa koliko novca raspolažete. U svakom slučaju, postoji način da se zadovolje svi ti interesi i potrebe tako što se u skladu sa tim formira portfolio specifičan za svakog ulagača. Portfolio predstavlja skup investicionih instrumenata (dionica, obveznica) koji svaki ulagač posjeduje u svom vlasništvu. U zavisnosti od naših preferencija prema riziku i očekivanom prinosu najčešće se koriste sljedeće 3 vrste portfolio strukture:

Agresivni portfolio

Ovom principu investiranja su skloni investitori koji nemaju veliki početni kapital, pa su prinuđeni da rizikuju malo više kako bi ostvarili veliki prinos. 

Ukoliko posjedujete 5.000 eura onda bi ovo eventualno bila odgovarajuća strategija investiranja za Vas. Agresivni portfolio je obično sastavljen od dionica kompanija, koje se nalaze u ranim fazama rasta i razvoja, jer one obećavaju najveći potencijal. Radi izgradnje pomenutog portfolija neophodno je da pronađemo kompanije koje imaju brzorastući prihode i vrlo dobru prespektivu rasta industrijske grane u kojoj posluju. Ovakav tip kompanija se obično može naći u IT i biotehnološkom sektoru, ali i drugim sektorima poput automobilskog ili finansijskog. 

Dobar primjer je američka automobilska kompanija “Tesla Motors” (TSLA), koja ima snažan rast prihoda i ogroman potencijal rasta u sektoru električnih automobila koji predstavljaju budućnost transportne industrije. Dionice ove kompanije su značajno porasle u toku ove godine na talasu očekivanja da će novi model njihovog automobila naići na veliku podršku kupaca.

Defanzivni portfolio

Ovom stilu investiranja pripadaju ulagači koji žele umjeren, prosječan berzanski prinos i relativno nizak rizik. Ukoliko želite da uložite više od 20.000 eura, s ciljem da ostvarite dosta veći prinos od onog koji biste imali od kamatne štednje u banci, definitivno bi Vam odgovarao ovakav tip portfolija. 

Ovakav tip portfolija ima niži odnos prinosa i rizika, što znači da će on obezbijediti niži prinos od agresivnog portfolija, ali sa druge strane neće izložiti investitora preteranom riziku.

Ovom tipu portfolija obično pripadaju dionice kompanija koje se bave proizvodnjom osnovnih dobara za život, koje su vrlo stabilne i koje su lideri u svom sektoru. Naime, ovakve kompanije ne samo da će preživjeti nego će imati i bolje performanse od ostatka tržišta kada nastupi recesija. Kandidate za defanzivni portfolio možemo naći u sektorima telekoma, farmacije, modnih i luksuznih dobara, robe široke potrošnje. Dobri primjeri su njemački “Deutsche Telecom”, “Fresenius”, “Hugo Boss”, američki “Verizon”, “Pfizer”, “Exxon”, “Coca Cola”, te britanski proizvođač luksuzne robe “Barberry”.

Dobra strana ovih kompanija je još i to što isplaćuju redovnu i stabilnu dividendu (godišnji prihod akcionara) koja može prilično ublažiti eventualne kapitalne gubitke usljed promjene cijene akcija. Iznos prosječne godišnje dividende se kreće od 3 do 7 posto u eurima ili dolarima. 

Također, ne treba zaboraviti da su ovo ogromne kompanije sa dugom tradicijom, pa je rizik ulaganja drastično manji od recimo bankrota domaćih banaka u kojima većina građana trenutno štedi.

Izlišno je ponoviti da bez obzira na stil investiranja i sklonost ka riziku, očuvanje kapitala je prioritet broj jedan. Ovom prioritetu su podređeni svi ostali kada je ulaganje na berzi u pitanju. I kod defanzivnog portfolija veoma je važno upravljati rizikom i svoditi eventualne gubitke na minimum.

Portfolio na bazi prihoda od HoV

Ovaj tip portfolija mogu koristiti svi investitori bez obzira na količinu kapitala, iz razloga što je fokus ovog portfolia na očuvanju kapitala i nekih stabilnih godišnjih prinosa u vidu kamata i dividendi. Ovaj tip investiranja karakteriše najniži odnos rizika i prinosa. Ovo praktično znači da će on donijeti najmanji rizik, ali i najmanji prinos od preostala dva tipa investiranja.

Investitor ovdje ne bi trebao da se fokusira na promjenu cijene dionice (da očekuje njen nagli rast), već prvenstveno na prihod koji određena hartija od vrijednosti donosi.

Kod ovog tipa portfolija oko 70-75 posto njegove strukture sačinjavaju obveznice i to miks državnih i korporativnih, a tek manji dio od oko 25-30 posto čine dionice velikih i stabilnih kompanija sa solidnom dividendom. Riječ je o tome da ovdje želimo postići najmanji mogući rizik uz istovremeno ostvarivanje prinosa većeg od onog koji biste dobili da ste novac uložili u banci. Zato se ulaže u najsigurnije HoV, prvenstveno obveznice sa “AAA” rejtingom i dionice najvećih i najstabilnijih kompanija koje su lideri u svojoj grani dugi niz godina. 

Ovakav prihodni portfolio kao svojevrsna mješavina dionica i obveznica omogućava sigurnost (koju daju obveznice) i nešto veći prinos (koji donose dionice) uz veoma nizak sveukupni rizik.

Stil portfolija bi trebao da bude prilagođen karakteru ulagača i količini sredstava koja se ulažu. Bilo da ste konzervativni ili agresivni uvijek možete napraviti optimalan portfolio koji će Vam donijeti željeni prinos koji je nekoliko puta viši od onog koji imate u depozitnoj štednji.

Agencije/V.P.

O autoru

Novinar portala

Srodni članci