Projekat rješavanja otpadnih voda: Njemačka i Švicarska daju Zenici 18,2 mil. eura

Projekat rješavanja otpadnih voda: Njemačka i Švicarska daju Zenici 18,2 mil. eura

Nakon uspješne saradnje na projektu „Vodosnabdjevanje i odvodnja otpadnih voda BiH II“ Njemačka razvojna banka “KfW” je Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica ponudio zajedničku realizaciju projekta na planu rješavanja pitanja otpadnih voda.

JP „ViK“ d.o.o. Zenica je kandidovalo izgradnju glavnih gradskih kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda sa čime se složila Gradska uprava Zenica. Tehnički stručnjaci “KfW-a” su u novembru 2016. godine uradili presjek stanja otpadnih voda gradskog i prigradskog područja, izmjerena je količina i sastav otpadnih voda sa detaljnom hemijskom analizom i dat prijedlog tretmana. S obzirom na to da je u izvještaju data pozitivna ocjena prijedloga o izgradnji glavnih gradskih kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda Grada Zenice, “KfW” se odlučio na finansiranje sa 100%-tnim bespovratnim sredstvima.

Razvojna agencija Vlade Švicarske Konfederacije – SECO se zahvaljujući pozitivnim iskustvima i uspješnoj saradnji na projektu „Vodosnabdjevanje i odvodnja otpadnih voda BiH II“ odlučila značajnim udjelom, također, grant sredstvima participirati u realizaciji projekta „Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica“.

Projektom „Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica“ predviđa se nastavak izgradnje glavnih gradskih kolektora, izgradnja kolektora Drivuša – Bojin Vir, blatuškog kolektora, sanacija postojećih glavnih gradskih kolektora i izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda za 80.000 EBS čime će se osigurati ekološki i higijenski prihvatljiva odvodnja sanitarnih otpadnih voda grada Zenica.

Također, dodatno će se osigurati potpuna razdvojenost gradskih otpadnih voda i industrijskih otpadnih voda razdvajanjem gradske kanalizacione mreže od kanalizacione mreže kompleksa ArcelorMittal Zenica i Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja “Zenica”. Pored toga, oba industrijska preduzeća imaju obavezu izvršiti interni tretman svojih otpadnih voda prije konačnog ispuštanja u recipient.

Ukupni troškovi projekta su 19.266.687 EUR, a finasiranje je osigurano bespovratnim sredstvima koje Vlada Njemačke daje kroz KfW u iznosu 13.516.696,89 EUR, Vlada Švicarske kroz SECO u iznosu do 4.750.000 EUR i doprinosima Grada Zenice za nastavak izgradnje biciklističkih staza u iznosu 1.000.000 EUR i JP „ViK“ d.o.o Zenica u iznosu od 800.000 EUR u radnoj snazi na izvođenju građevinskih radova.

U svrhu implementacije projekta Grad Zenica će u koordinaciji sa JP „ViK“ d.o.o Zenica osnovati i jedinicu za implemenataciju projekta (PIU) koja će koordinirati i pratiti sve aktivnosti, od rada konsultanta do izvođenja radova.

Preduslov da do realizacije ovog projekta dođe je i da ovaj projekat bude uvršten u kantonalni, a potom i u federalni Program javnih investicija za naredni period. U vezi s tim, Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica je predalo aplikaciju za ovaj projekat.

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci