Poziv za finansiranje regionalne saradnje

Poziv za finansiranje regionalne saradnje

Island, Norveška, Lihtenštajn i Europska komisija su predstavili u Briselu Fond za regionalnu saradnju vrijedan 31,89 miliona eura. Njegov cilj je podrška projektnim idejama jačanja prekogranične i transnacionalne saradnje među državama donatorima, 15 članica EU koje su države korisnice i 10 susjednih država izvan EU.

U okviru ovog fonda objavljen je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga regionalne prekogranične i transnacionalne saradnje vrijedan 15 miliona eura, na kojem kao korisnički partneri mogu sudjelovati  i subjekti iz BiH, Albanije, Bjelorusije, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rusije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Prioritetni sektori koji će biti finansirani su:
a) inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;
b) socijalna inkluzija, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;
c) okoliš, energija, klimatske promjene i low carbon economy;
d) kultura, civilno društvo, dobra uprava, ljudska prava i slobode;
e) pravda i unutrašnji poslovi.

Minimalna vrijednost granta je milion eura.

Projekti moraju uključivati najmanje tri zemlje, od kojih dvije trebaju biti zemlje korisnice grantova Europskog ekonomskog prostora i Norveške (Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Slovenija). Vodeći partner, također, treba biti iz države korisnice ovih grantova.

Projektni partneri mogu biti:
– općine, organizacije u vlasništvu  općine, asocijacije općina;
– regioni, organizacije u vlasništvu regiona, asocijacije regiona;
– organizacione jedinice centralne vlade, organizacije djelomično u vlasništvu centralne vlade, državne firme, državne organizacije;
– organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, društvena preduzeća, interesne grupe, fondacije;
– preduzeća;
– zadruge (proizvodnja, stambeno zbrinjavanje, potrošači);
– socijalni partneri (sindikati, sektorska udruženja, udruženja poslodavaca, trgovačke i industrijske komore);

Rok za dostavu koncepta (concept note), sa okvirnim proračunom za prvi poziv za projektne prijedloge je 1. juli 2018. godine

Rok za pripremu punih prijedloga, koncepata koji prođu evaluaciju je 15. decembra 2018. godine.

Detaljnije informacije o grantovima i pravilima za prijavu mogu se naći ovdje.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci