Opća bolnica: novi finansijski plan

Opća bolnica: novi finansijski plan

Skupština Kantona Sarajevo danas je dala saglasnost na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”.

Ministrica zdravstva Emira Tanović-Mikulec istakla je da planirani prihodi bolnice u 2015. godini iznose 26.691.024 KM, od čega su 23.458.766 KM prihodi od Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Broj zaposlenih iznosi 593, od čega je 49 uposlenika naslijeđeni “nepriznati kadar”. Broj uposlenih zdravstvenih radnika je 440.

Skupština Kantona dala je saglasnost i na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Planirani prihodi ove ustanove u 2015. godini su u iznosu od 10.050.410 KM i veći su za osam posto u odnosu na prošlu godinu.

I.H.

O autoru

Srodni članci