Povezivanja berzi Balkana

Povezivanja berzi Balkana

Proces integracije je dobio na značaju prije više od dvadeset godina i još uvijek je u toku. Ekonomije različitih zemalja postaju sve više integrisane i međuzavisne, samim tim se postavlja pitanje integracije tržišta.

Finansijska integracija može donijeti značajne prednosti ekonomijama u razvoju osiguravajući im dodatne izvore finansiranja. Ipak, povećana zavisnost od internacionalnih finansijskih tržišta čini zemlje ranjivim na iznenadne promjene u kretanju kapitala stoga su mnoge vlade zemalja u razvoju oprezne prema finansijskoj integraciji i pristupaju joj oprezno i sporo, poduzimajući postepeno niz mjera. Iz tog razloga, finansijska integracija nije ostvarena u mnogim zemljama. Finansijska tržišta zemlje su najviše pogođene šokovima koji proizilaze iz njihovih regiona.

Kooperacija i integracija finansijskih tržišta zemalja Balkana nudi način za ova tržišta da prevaziđu neke od prepreka koje ograničavaju njihov razvoj. Neke od prednosti zajedno sa regionalnom integracijom razmjene je diverzifikacija rizika na širem tržištu, učinkovitije i konkurentnije tržište, niži troškovi, veći povrat i povećani preko granični tokovi kapitala. Objedinjavanjem resursa mladih i fragmentiranih tržišta, regionalizacija može povećati likvidnost i sposobnost ovih tržišta da mobiliziraju lokalni i  međunarodni kapital za privatni sektor i infrastrukturni razvoj.

Investitori bi imali veći pristup širem spektru dionica, emitenti bi imali pristup većem broju investitora. Investitorima je mnogo lakše da učestvuju na tržištu gdje važe univerzalna pravila nego da se prilagođavaju pravilima trgovanja za svako odvojeno tržište.

Uvezivanje regionalnih berzi SEE link

Regionalizacija finansijskog tržišta je već počela, najprije potpisivanjem sporazuma 2003. godine u Beogradu, te kreiranjem internetskog portala na kojem su se mogle naći relevantne informacije o vrijednosnim papirima i kretanjima na svim berzama potpisnicama sporazuma.

Tako je u sklopu Konferencije TIS – Međunarodne konferencije o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja bilo govora o uvezivanju regionalnih berzi Balkana u sklopu panela tržišta. O ovoj temi je govorio rukovodilac Odjela trgovine i nadzora Sarajevske berze Ahmed Hodžić.

U projekat SEE link je uključeno 7 berzi. Na ovim berzama mjesečni i godišnji prometi su sve manji, kao i broj investitora tako da bi projekat integracije bio u potpunosti logičan. Jedan od ciljeva ovog projekta je da i se poboljša saradnja između berzi. Integracija je uz pomoć nove tehnologije omogućila umrežavanje svih velikih finansijskih tržišta u jedan virtuelni prostor, tako da su sve informacije dostupne u sekundi pa transakcije nisu više geografski ograničene.

Hodžić je rekao i to da je do 2016. bilo dva pokušaja regionalnog spajanja berzi. „Prvo je prethodio mini projekat uvezivanja berzi Balkana, Banjalučke, Sarajevske i Makedonske. S obzirom na to da su Zagrebačka, Ljubljanska, Beogradska htjele da budu dominantnije u tom projektu prešlo se na slijedeću fazu uspostavljanja regionalnog uvezivanja berzi poznatog kao See link. Trenutna situacija je takva da je uključeno sedam tržišta sa jednim ciljem – Ljubljanska, Zagrebačka, Banjalučka, Sarajevska, Beogradska, Bugarska i Makedonska berza. 2014. godine je osnovana firma See link u Makedoniji gdje su zajedno sa EBRD-om imali potvrdu za sufinansiranje projekta od 8 miliona eura.“

„U tom periodu od 2014. godine se intenzivno radilo na stvaranju platforme za trgovanje koje će uključiti sva ova tržišta. Osnivači See linka su Makedonska, Zagrebačka i Bugarska berza. Novi članovi koji su se priključili kasnije su Beogradska, Ljubljanska, Banjalučka i Sarajevska berza. Trenutno je u procesu priključivanja Atinske i Makedonske berze.„

Ideja cijelog ovog projekta je da omogućio investitorima lakši pristup svakom tržištu preko lokalnih platformi. Ovaj projekat prate i indeksi koji postoje na svakoj berzi. Tako su se na ovoj berzi izdvojila dva indeksa, koji čine najbolje kompanije iz regije; 5 iz Hrvatske, 4 iz Slovenije, 3 iz Bugarske, 2 iz Makedonije, 3 iz Srbije, dodao je Hodžić.

Za kraj Hodžić je rekao da je ovaj projekat sistem koji obuhvata sva tržišta i zajedno ima tržišnu kapitalizaciju od 55 milijardi dolara, 1.200 kompanija i 32 brokerske kuće koje su uključene u trgovinu preko See linka. „Projekat treba da donese likvidnost, lakši pristup investitora do lokalnih platformi. Ova faza zahtijeva određenu nadogradnju u daljem procesu. U praksi imamo određenih problema koji su se vezali za pravnu regulativu, prepreke su nam lokalna regulativa koji moraju obezbijediti unificiranu pravnu regulativu.„

Svaki proces, pa tako i proces regionalizacije finansijskog tržišta je dugotrajan i sveobuhvatan proces koji zahtijeva uključenje svih relevantnih interesnih grupa. Regionalizacija bi trebala garantovati povećanje likvidnosti, jačanje lokalnih valuta što će doprinijeti razvoju berze i obezbijediti dugoročan ekonomski rast.

Ukoliko bi se sprovela na pravi i pragmatičan način, regionalna integracija bi mogla poboljšati likvidnost, efikasnost i kompetitivnost regionalne razmjene, čime bi povećali mogućnost za mobiliziranje domaćeg i internacionalnog kapitala za razvoj. Također, neke od koristi bi bile i jačanje lokalnih valuta, ekonomski rast i razvoj, veće i likvidnije berzansko tržište, kao i profesionalno upravljanje berzom. Likvidnost je jedan od osnovnih elemenata za jaku vezu između razvoja berze i dugoročnog ekonomskog rasta, a neki od uslova koje je potrebno ispuniti da bi došlo do integracije je deregulacija, uklanjanje zakonskih kontrola i tehnološki napredak.

O autoru

Novinar portala

Srodni članci