back to top

Kako postati sudski tumač

Sudski tumač je izuzetno cijenjen posao čije su usluge potrebne svakom društvu

Međutim, sam postupak kako postati sudski tumač pomalo je zbunjujući, navodi vas da se zapitate kako se postaje sudski tumač sa svim privilegijama.

Postoje razne informacije o uslovima da se neko počne baviti ovom profesijom, pa ćemo u ovom tekstu navesti potrebne stvari za pokretanje ovog posla kako bi se rasvijetlila “misterija”, kao i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni.

Kako Postati Sudski Tumač
Kako postati sudski tumač šta je važno znati

Gdje i kako počinju sudski tumači

Sudski tumač je stručnjak za jezike čije usluge sud koristi za svoje potrebe, a mogu ih koristiti i pravna i fizička lica.

Iako je dužan prihvatiti svaki poziv suda, kao i propisanu tarifu za svoje usluge, on može slobodno odabrati poslove koje će prihvatiti od fizičkih i pravnih lica i predložiti cijenu koju želi za svoj rad.

Kako Postati Sudski Tumač
Sudski tumač mora odlično poznavati maternji jezik

Razlika između prevodioca i sudskog tumača

Glavna razlika između prevodioca i sudskog tumača je u tome što sudski tumač ima pečat sa svojim imenom na kojem ovjerava svoje prevode.

To znači da ovaj pečat garantuje identitet prevedenog teksta. To je najčešće potrebno kada su u pitanju prijevodi pravnih akata, izvoda iz matične knjige rođenih, potvrda o državljanstvu.

Prvi korak Potrebno je imati znanje

Da bi neko ko se bavi prevođenjem postao sudski tumač, potrebno je ispuniti određene uslove.

To je, naravno, izuzetno znanje maternjeg jezika, kao i jezika za koji želi biti tumač. Iako se ovom profesijom obično bave diplomirani filolozi, to možda nije uvijek slučaj.

Sudski tumači ne moraju imati diplomu filologije, ali moraju imati visoko obrazovanje i široko znanje jezika.

Zato se ne bismo trebali uzrujati kad čujemo da neko ima pečat sudskog tumača, a po struci je pravnik, ekonomista ili nešto drugo.

Stoga možemo zaključiti da je jedan od osnovnih uvjeta za postajanje tumačem sveobuhvatno znanje maternjeg i stranog jezika.

Kako Postati Sudski Tumač
Ko raspisuje konkurse

Ko raspisuje konkurse za poslove sudskog tumača

Jedina institucija koja je ovlaštena raspisati konkurs za sudskog tumača za određeni jezik je Ministarstvo pravde.

Važno je napomenuti da ne postoji određeni vremenski interval u kojem se raspisuje javni konkurs, ali praksa je da se to radi jednom godišnje i to samo za opštine u kojima postoji potreba za prevodiocem za određeni jezik.

Sud u toj opštini šalje zahtjev Ministarstvu pravde, pa raspisuje konkurs na koji se mogu prijaviti profesionalci koji ispunjavaju određene uslove. Konkurs se objavljuje u Narodnim novinama.

Dokaz o poznavanju radnog jezika i iskustvo uslov

Pored već spomenutog znanja jezika, osoba koja želi postati tumač mora dostaviti dokaz o poznavanju radnog jezika. Ako se ne radi o osobi sa diplomom Filološkog fakulteta na kojoj diploma služi kao dokaz, potrebno je dostaviti potvrdu o znanju jezika ili polagati ispit u Ministarstvu pravde.

Podnosilac zahtjeva mora imati prevoditeljsko iskustvo od najmanje pet godina.

Pored profesionalnih kvalifikacija, neophodno je da osoba koja se prijavljuje za sudskog tumača uživa određenu reputaciju u opštini za koju se raspisuje konkurs, da je državljanin matične države, da ima više od 18 godina i da nije osuđivan/a za krivično djelo.

Naravno, on takođe mora biti registrovan na adresi u opštini na kojoj je potreban sudski tumač.

Ko vas imenuje kao tumača?

O imenovanju tumača odlučuje samo ministar. Kada je predana sva dokumentacija, kandidat čeka određeno vrijeme, obično nekoliko mjeseci. Rješenje stiže na njegovu kućnu adresu. Ako odlukom postane tumač, polaže zakletvu u Ministarstvu pravde i dobiva pečat kojim ovjerava prevode i jamči njihov identitet originalnim tekstom.

Izvor: DW

Pogledajte i ovo:

DRUGI UPRAVO ČITAJU