IUS Škola engleskog jezika postala akreditovani član EAQUALS-a

IUS Škola engleskog jezika postala akreditovani član EAQUALS-a

Škola engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo (IUS) nedavno je dobila akreditaciju od agencije EAQUALS (akronim za „Evaluacija kvaliteta i akreditacija ustanova za jezičku poduku“).

EAQUALS je međunarodno priznata ustanova za izdavanje akreditacija sa sjedištem u Europi. Škola engleskog jezika na IUS-u je prvi univerzitetski pripremni program za engleski jezik na Balkanu koji je dobio međunarodnu akreditaciju EAQUALS-a.

U novembru 2017. godine, agencija EAQUALS je izvršila inspekciju Škole engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu Sarajevo i prilikom ove prve inspekcije utvrdila da postoje visoki standardi neophodni za sticanje akreditacije. Izvođenje nastave, nastavni programi, kao i organizacija kurseva, nastavnih materijala, te procedura ocjenjivanja i evaluacije su ocijenjeni kao izuzetno kvalitetni. Utvrđeno je da ustanova vodi računa o dobrobiti korisnika njenih usluga kao i uposlenika, te da su svi materijali namijenjeni promociji ustanove tačni i istiniti. Inspektori su utvrdili da je ocjena izvrsnosti postignuta u sljedećim kategorijama: rukovođenje i administracija; ocjenjivanje i izdavanje certifikata; radna sredina za učenje; usluge klijentima; profil uposlenika i njihovo dalje usavršavanje i napredovanje; uslovi rada i zaposlenja uposlenika.

Inspektori su utvrdili da je u sljedećim kategorijama postignuta ocjena izvrsnosti: Inspektori su utvrdili da je u sljedećim kategorijama postignuta ocjena izvrsnosti:

Rukovođenje i administracija

Postignuta je ocjena izvrsnosti jer postoje dokazi da rukovodstvo ima strateški pristup rukovođenju i svijest o ekonomskom okruženju, s dokazanom sposobnosti za prilagođavanje promjenama nastalim u unutrašnjim i vanjskim okolnostima, te o planiranom i organiziranom pristupu promjenama, kao i spremnosti za uvođenje novih mjera i postupaka. Postoje jasni dokazi o liderstvu koje je spremno da putem delegiranja poslova i zadataka uposlenike uključi u razvoj institucije.

Ocjenjivanje i izdavanje certifikata

Postignuta je ocjena izvrsnosti jer se ocjenjivanje koristi za formativne kao i sumativne svrhe; studenti imaju priliku da tokom određenih sati namijenjenih za konsultaciju s nastavnicima pojedinačno dobiju komentare vezane za svoj napredak u učenju i za dobijenu ocjenu. Koristi se širok spektar tehnika za provjeru znanja koji kombinuju testove u standardnom obliku, ispite, kontinuiranu provjeru znanja itd. Procedure za provjeru znanja su izuzetno sveobuhvatne, profesionalne, jasno dokumentovane, detaljno provjerene i efikasno sprovedene, a velika pažnja je posvećena sigurnosnim mjerama, što sve za rezultat ima visok nivo objektivnosti i pouzdanosti ocjenjivanja. Izvještaji i certifikati o uspjehu studenta pružaju izuzetno jasnu i personaliziranu ocjenu studentovih postignutih rezultata i uključuju tačne informacije koje su korisne i za poslodavce, univerzitete, itd.

Radna sredina za učenje

Postignuta je ocjena izvrsnosti u kategoriji radne sredine za učenje jer postoji široki raspon sadržaja i mogućnosti izvan učionice, kao što su kafeterija, ambulanta, sportski tereni, biblioteka, prostorije za rad na kompjuterima, klubovi i udruženja studenata na Univerzitetu. Besplatan wi-fi pristup internetu je u potpunosti omogućen u centralnom foajeu gdje se studenti okupljaju i odmaraju. Sve prostorije i mjesta za učenje imaju omogućen pristup osobama u invalidskim kolicima ili osobama s poteškoćama u kretanju, a ustanova prima studente s invaliditetom.

Usluge klijentima

Usluge klijentima su izvrsne jer studenti imaju pristup nizu različitih i kvalitetnih informacija i savjeta, među kojima su i pisani informativni materijali. Postoji izuzetno veliki broj događaja izvan nastave, aktivnosti i/ili prostora koji promoviraju sportske aktivnosti ili potiču studente da razvijaju različite interese, hobije i druge aktivnosti kojim se mogu baviti u slobodno vrijeme, a posebna pažnja je posvećena sigurnosti i dobrobiti studenata kako bi u svakom trenutku bili zaštićeni.

Profil uposlenika i njihovo dalje usavršavanje i napredovanje

Postignuta je ocjena izvrsnosti u ovoj oblasti jer postoje izuzetno detaljne i sistematične procedure za praćenje i/ili ocjenjivanje stručnosti u radu i daljem usavršavanju uposlenika, koje pružaju dodatnu podršku njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i izgradnji karijere. Veliki dio uposlenika posjeduje kompetencije i iskustvo koji su iznad osnovnog nivoa. Institucija pruža podršku uposlenicima za njihovo dalje stručno usavršavanje ili obuku, pohađanje konferencija, itd, te u izvjesnoj mjeri pruža i finansijsku podršku za obuku, pohađanje konferencija, itd.

Uslovi rada i zaposlenja

U skladu sa Zakonom o radu u Bosni i Hercegovini i kadrovskom politikom Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Škola engleskog jezika omogućava vrlo dobre uslove za rad, štiti i osigurava sigurnost i dobrobit uposlenika. Postoje mogućnosti za trajno ili kontinuirano zasnivanje radnog odnosa za znatan broj uposlenika, kao i za njihovo unapređivanje na radnom mjestu i dalji napredak u karijeri.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci