Za projekat „Jačanje sprovedbe zakona“ EU izdvojila 4,5 miliona eura

Za projekat „Jačanje sprovedbe zakona“ EU izdvojila 4,5 miliona eura

U organizaciji Projekta „Jačanje sprovedbe zakona“ koji finansira Europska unija sa ciljem podrške borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, zvaničnicima agencija za sprovedbe zakona su 23. maja 2018. godine u Sarajevu predstavljene Smjernice za razvoj principa javnih konsultacija u procesu izrade zakonodavnih akata.

Riječ je o dokumentu koji će pružiti pomoć sektoru za sprovedbu zakona u BiH, pri uspostavi mehanizama za sistematsko usklađivanje s pravnom stečevinom EU u oblasti unutrašnjih poslova i borbe protiv kriminala i korupcije. Proces javnih konsultacija pruža institucionalni okvir za aktivno učešće građana u svakoj fazi procesa, od inicijative za donošenje propisa do usvajanja zakona.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i Specijalni predstavnik EU u BiH, naglasio je koliko je važno raditi na transparentan način u procesu EU integracija, posebno kad je riječ o sektoru sprovedbe zakona.

Potcrtao je značaj procesa javnih konsultacija: „Osim što proces čini transparentnijim i otvorenim za nadzor javnosti, proces javnih konsultacija, također, doprinosi poboljšanju kvalitete propisa i kreiranju provodivih zakona, čime doprinosi i jednom od ciljeva dijaloga EU – BiH o reformi javne uprave.“

Smjernice pripremljene u okviru Projekta i utemeljene na najboljim praksama rada u zemljama članicama Europske unije opisuju „korak po korak“ pristup od planiranja sprovođenja javnih konsultacija, izbora nivoa i sprovođenja konsultacija, analize primljenih komentara do objave izvještaja o provedenim javnim konsultacijama.

„Javne konsultacije imaju snažan antikoruptivni aspekt, što ih čini iznimno važnim u svim demokratskim društvima. Građani jesu i moraju biti aktivni partneri vlasti u izradi pravnih propisa, posebno u oblastima koja ih se direktno tiču. Bezbjednost je sigurno takva oblast i mora biti krajnje transparentna i dostupna građanima“, kazao je Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH.

Projekat „Jačanje sprovedbe zakona” se implementira u BiH u cilju daljnjeg unapređenja policijske službe i jačanja saradnje, koordinacije i efikasnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Projekat vodi austrijsko Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za europske integracije i ekonomski razvoj u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Slovenije i Hrvatske.

Projekat finansira Europska unija u iznosi od 4,5 miliona eura iz Instrumenta pristupne pomoći (IPA 2012).

O autoru

Srodni članci