Šta su dogovorile 23 države EU?

Šta su dogovorile 23 države EU?

Europske države po prvi put planiraju ispunjavanje svojih obaveza u smjeru zajedničkog naoružavanja, investiranja i slanja vojnika u vojne misije i operacije. Ali, ne sudjeluju sve članice u ovom projektu: Danska to ne želi iz principijelnih razloga, Irska, Portugal i Malta su ostavile mogućnost naknadnog priključenja.

Ministri 23 države članice su potpisali zajedničku obavijest o stalnoj strukturiranoj saradnji (PESCO) i predali je visokoj predstavnici i Vijeću.

Mogućnost uspostave stalne strukturirane saradnje u području odbrambene sigurnosti i politike uvedena je Ugovorom iz Lisabona. Njome se za niz država članica EU predviđa mogućnost uže saradnje u području sigurnosti i odbrane. Tim trajnim okvirom za saradnju u odbrani državama članicama koje su za to voljne i spremne omogućit će se zajedničko razvijanje odbrambenih sposobnosti, ulaganje u zajedničke projekte ili jačanje operativne spremnosti i doprinosa vlastitih oružanih snaga.

Države članice koje su potpisale zajedničku obavijest su: Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Holandija, Njemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska. Ostale države članice se mogu pridružiti u kasnijoj fazi. Zajednička obavijest je prvi formalni korak za uspostavu PESCO-a.

Njome se određuju:

  • načela stalne strukturirane saradnje, kojima se posebno naglašava da je „PESCO ambiciozan, obavezujući i uključiv europski pravni okvir za ulaganja u sigurnost i odbranu područja EU i njenih građana”;
  • popis „ambicioznih i više obavezujućih zajedničkih obaveza” koje su se države članice složile sprovesti, uključujući „redovno povećanje budžeta za odbranu u realnim vrijednostima kako bi se postigli dogovoreni ciljevi”;
  • prijedlozi u vezi s upravljanjem stalnom strukturiranom saradnjom, uz sveobuhvatni nivo kojim se održava usklađenost i ambicija PESCO-a, dopunjenu posebnim postupcima upravljanja na nivou projekata.

Vijeće sada mora donijeti odluku o uspostavi PESCO-a pojačanom kvalificiranom većinom. To bi moglo uslijediti na sljedećem sastanku Vijeća za vanjske poslove (11. decembra 2017).

Nakon uspostave stalne strukturirane saradnje države članice sudionice bi trebale postići dogovor o prvom popisu projekata koji će se poduzeti unutar okvira PESCO-a. Projekti bi mogli obuhvatati područja kao što su osposobljavanje, razvoj sposobnosti i operativna spremnost u području odbrane.

O autoru

Novinar portala Poslovnisvijet.ba

Srodni članci