back to top

„Elevator Lab“ pokreće drugi krug globalne potrage za fintech firmama

U periodu od 1. maja do 24. juna, fintech firme iz cijelog svijeta se mogu se prijaviti za drugi krug “Elevator Lab-a”, finansijsko-tehnološkog (fintech) akcelerator programa Raiffeisen Bank International (RBI). 

U okviru predstojećeg programa, RBI traži inovativne fintech proizvode i rješenja u sljedećih šest područja:

(1) Napredna analitika uključujući vještačku inteligenciju, prognostičku analitiku, analitiku podataka o klijentima i trgovanju, analitiku interakcije sa klijentima, te prošireno kreditno bodovanje i kreditiranje SME segmenta.

(2) Bankarstvo za pravna lica uključujući rješenja za trgovinske finansije zasnovana na blockchain tehnologiji, rješenja nagrađivanja u segmentu pravnih lica, prepoznavanje eDocument i optičkih simbola, kao i robotičko savjetovanje o trgovanju devizama.

(3) Tehnologija investiranja i trgovanja uključujući rješenja investicijskog bankarstva zasnovana na blockchain tehnologiji, potvrde o zaključivanju smart ugovora, automatizirano generisanje dokumenata te hibridno ili digitalno savjetovanje.

(4) Novo iskustvo u poslovnicama uključujući automatiziranu digitalizaciju poslovnica, proširenu ili virtualnu stvarnost, rješenja za POS terminale, savjetovanje na daljinu i bankarstvo utemeljeno na glasovnim porukama.

(5) Otvoreno bankarstvo uključujući treće lice u svojstvu pružatelja proizvoda i usluga, platforme za trgovanje fondovima te objedinjavanje podataka više banaka u segmentu poslovanja s pravnim licima.

(6) RegTech uključujući cyber sigurnost, sprječavanje pranja novca utemeljeno na blockchain tehnologiji, poznavanje klijenta, rješenja za autentifikaciju klijenata i digitalnu identifikaciju, zaštitu i upravljanje podacima te intelektualnu analizu podataka (text mining).

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 14 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, RBI Grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja imovinom, te spajanja i akvizicija.

DRUGI UPRAVO ČITAJU