Master stipendije Audencia univerziteta u Nantu

Master stipendije Audencia univerziteta u Nantu

Audencia poslovna škola iz Nanta objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u toj instituciji.

OBLAST:
menadžment i poduzetništvo.

OPIS

U okviru programa aplikant ima se nudi mogućnost da pohađaju studije u gore navedenim oblastima. Stipendije se dodjeljuju za narednu akademsku godinu. U okviru programa pravo da se prijave imaju aplikanti koji imaju status redovnog studenta. Aplikantima su dostupne stipendije koje djelomično ili potpuno pokrivaju troškove studiranja. Dostupne su stipendije koje pokrivaju od 30 do 50 posto ukupnih troškova studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na master studije u gore navedenim oblastima. Da bi bili dio programa aplikanti moraju da ispune sljedeće uslove:
– da imaju status redovnog studenta;
– da posjeduju bečelor diplomu u gore navedenim oblastima;
– da imaju dobar akademski potencijal i
– da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da popune online aplikacije u formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu univerziteta.

ROK ZA PRIJAVU:

31. maj 2018.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci