Manager.ba dodjeljuje stipendije!

Manager.ba dodjeljuje stipendije!

Manager.ba objavljuje konkursza dodjelu 3 stipendije studentima ekonomije u BiH, za akademsku 2017/2018. godinu. Prijave traju od 15. 11. 2017. do 10. 12. 2017. godine, isključivo elektroničkim putem na e-mail redakcija@manager.ba.

OPĆI KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Stipendije se dodjeljuju studentima koji studiraju na preddipomskom studiju poslovne ekonomije. Opći kriteriji poredani po važnosti obuhvaćaju:

 • Visoku motiviranost i interes za područje ekonomije i biznisa
 • Smisao  za usmeni  i pismeni izraz, interes za pisanje, istraživanje i reportaže
 • Adekvatan nivo informatičke pismenosti (excel, word, e-mail, internet, društvene mreže)
 • Poznavanje engleskog jezika (u govoru i pismu)
 • Postignuća, znanja i vještine
 • Dodatna postignuća (rektorova ili dekanova nagrada, druga priznanja, poslovna praksa ili iskustvo)
 • Uspješnost u studiju (prosjek ocjena svih položenih ispita do 31. 10. 2017. godine).

Napomena: Vrednovanje gore navedenih kriterija vršit će se na temelju kvaliteta izvršenih zadataka koji će biti postavljeni pred kandidate nakon prijave na konkurs.

Pri vrednovanju kandidata prednost će imati studenti koji uz prva četiri kriterija imaju i dodatna postignuća u vidu nagrada, priznanja i eventualno uspješno realiziranih projekata. Ukoliko broj pristupnika koji udovoljavaju kriterijima konkursa bude manji od traženog broja kandidata, Komisija za dodjelu stipendija može slobodna mjesta popuniti drugim najboljim kandidatima.

PRAVA I OBAVEZE KANDIDATA

Kandidati koji budu izabrani za dodjelu stipendija imaju pravo na mjesečnu naknadu od 200,00 KM tokom sljedećih 6 mjeseci.

Kandidati koji budu izabrani za dodjelu stipendija imaju obavezu sudjelovanja u tekućem radu portala na part-time osnovi kao vanjski saradnici. Time se istima otvara mogućnost za stjecanje poslovnog iskustva, a ujedno pruža i prilika za stalni angažman na portalu ukoliko isti tokom perioda stipendije zadovolje kriterije Komisije za dodjelu stipendija.

DOKUMENTI I PODACI POTREBNI ZA PRIJAVU 

 1. Biografija
 2. Motivacijsko pismo
 3. Preslik prve stranice indexa sa vidljivom fotografijom i podacima
 4. Autorski tekst (reportaža, vijest ili tema iz područja biznisa isključivo sa pozitivnim predznakom)
 5. Prevod kratkog članka po izboru Komisije za dodjelu stipendija (dostaviti englesku i hrvatsku verziju)
 6. Iskazivanje incijative u slobodnoj formi

Napomena: Dokumente pod tačkama 1, 2 i 3 kandidati su dužni dostaviti putem e-maila (redakcija@manager.ba) do 10. 12. 2017. godine. Rok za dostavu dokumenata pod tačkama  4, 5 i 6 je 10 dana od dana zaprimanja zadataka od Komisije za dodjelu stipendija.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci