Banjalučka berza – Osnovni podaci i informacije

Banjalučka berza je berza hartija od vrednosti sa sedištem u Banjaluci, Republika Srpska

Međunarodna oznaka banjalučke berze je BLSE ali je poznata i kao blberza.

Misija Banjalučke berze je obezbjeđivanje efikasne infrastrukture za povezivanje ponude i tražnje na tržištu kapitala Republike Srpske.

Banjalucka berza ima viziju da postane efikasan i moderan servis investitora koji je integrisan u regionalno tržište kapitala.

Banjalucka Berza Bl Berza Blberza
Banjalučka berza je poznata kao bl berza

Strateški ciljevi Banjalucke berze

Prioritetni strateški ciljevi Banjalučke berze su:

• Unapređenje primarnog tržišta hartija od vrijednosti
• Razvoj korporativnog upravljanja
• Edukacija učesnika na tržištu kapitala i stanovništva
• Stvaranje preduslova za poboljšanje likvidnosti tržišta
• Tehnološka unapređenja u vezi sa berzanskim sistemom trgovanja
• Međunarodna promocija domaćeg tržišta kapitala i privlačenje stranih investitora
• Razvoj novih tehnoloških servisa.

Primarne aktivnosti u vezi sa realizacijom strateških ciljeva

Primarno tržište hartija od vrijednosti
• unapređenje regulative u vezi sa primarnom ponudom hartija od vrijednosti
• edukacija menadžmenta privatnih kompanija u vezi sa mogućnošću prikupljanja kapitala na berzi i podrška uvrštavanju akcija privatnih kompanija na berzu
• stručna podrška emitentima municipalnih obveznica
• podrška sekjuritizaciji dugova javnog sektora
• razvoj primarnog tržišta obveznica i trezorskih zapisa Republike Srpske.

Banjalučka berza i razvoj korporativnog upravljanja

promocija dobrih praksi korporativnog upravljanja i kontinuirano praćenje njihove implementacije
• podrška uvođenju standarda korporativnog upravljanja u javnim preduzećima
• unapređenje regulatornog okruženja za poslovanje privrednih društava.

Edukacija učesnika na tržištu kapitala i stanovništva

• izrada nastavnih sadržaja u vezi sa finansijskim tržištima i ličnim finansijama za učenike srednjih škola i studente i unapređenje nastavnih programa u ovoj oblasti
• organizovanje posebnih seminara za prosvjetne institucije, uprave preduzeća, pravosudne institucije, asocijacije računovođa i druga profesionalna udruženja
• kontinuirana edukacija uprave i zaposlenih na berzi u vezi sa savremenim kretanjima na tržištima kapitala u svijetu.

Blberza Berza Internet Bankarstvo Banjalucka Berza Bl Berza
bl berza banjaluka

Banjalučka berza – Stvaranje preduslova za poboljšanje likvidnosti tržišta

• kontinuirano unapređivanje pravila trgovanja i saldiranja
• stvaranje stimulativnog okruženja za podršku likvidnosti tržišta
• podrška reformi penzijskog sistema u vezi sa osnivanjem dobrovoljnih penzijskih fondova
• podrška razvoju industrije investicionih fondova.

Tehnološka unapređenja u vezi sa berzanskim sistemom trgovanja

• nastavak implementacije FIX protokola u sistem trgovanja berze
• omogućavanje direktnog pristupa tržištu za investitore
• razvoj elektronskih sistema za povezivanje sa članovima regionalnih berzi.

Međunarodna promocija tržišta kapitala

• međunarodne investicione konferencije u saradnji sa regionalnim berzama
unapređenje internet portala Banjalučke berze
• saradnja sa regionalnim berzama (distribucija podataka, zajednički indeksi, promocija i marketing)
• unapređenje sadržaja sa domaćeg tržišta kapitala koji se proslijeđuju putem vodećih svjetskih vendora.

Razvoj novih tehnoloških servisa

• Sistem za multilateralne kompenzacije, cesije i faktoring
• Platforma za obuhvat i vrednovanje portfelja hartija od vrijednosti za potrebe investicionih fondova
• Platforma za berzanske robe

Banjalucka Berza Bl Berza Blberza
Banjalucka berza mtel

Partnerski odnos u vezi sa realizacijom strateških ciljeva

Aktivnosti u vezi sa realizacijom strateških ciljeva Banjaluke berze realizovaće se u saradnji sa:
• Vladom Republike Srpske i nadležnim ministarstvima,
• Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske,
• Članovima berze i strukovnim udruženjem berzanskih posrednika,
• Centralnim registrom hartija od vrijednosti,
• Preduzećima čije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište,
• Centralnom bankom BiH,
• Agencijom za osiguranje Republike Srpske,
• Udruženjem banaka BiH i Agencijom za bankarstvo Republike Srpske,
• Regionalnim berzama hartija od vrijednosti,
• Ostalim partnerskim institucijama (Savez računovođa i revizora RS, Republički pedagoški zavod RS i dr).

Novac Berza Blberza Banjalucka Berza
Banjalučka berza - Osnovni podaci i informacije

Šta je berza?

Berze su organizirana i striktno regulirana finansijska tržišta na kojima se trguje vrijednosnim papirima, robom, uslugama ili valutama.

Trgovanje na berzama zasnovano je na principu ponude i potražnje. Upravo tako funkcioniše i Banjalučka berza.

Berze u osnovi služe kao primarna tržišta na kojima korporacije, vlade, i druge organizacije i institucije mogu prikupljati/povećati kapital usmjeravanjem sredstava investitora u produktivne pothvate.

Berze imaju i sekundarnu ulogu zahvaljujući kojoj investitori mogu prodati svoje vrijednosne papire za gotovinu drugim investitorima i na taj način umanjiti investicijske rizike i održavati finansijski sistem likvidnim.

Sa razvojem interneta sve više se osnivaju i koriste elektroničke berze, tako da berza kao fizička lokacija pomalo gubi smisao.

Berza je samostalna i specifična institucija. Definiše se kao organizovani prostor u fizičkom i poslovnom smislu na kojem se po strogo utvrđenim pravilima trguje hartijama od vrednosti, novcem, devizama itd.

Berza je organizovano tržište kapitala na kome se trguje standardizovanom robom i po unapred određenim uslovima. Berze mogu biti:

  1. Finansijske – efektne, na njima se trguje različitim oblicima finansijskih instrumenata (hartija od vrijednosti). Mogu biti tržišta novca ili tržišta kapitala, u zavisnosti da li se na njima trguje kratkoročnim ili dugoročnim hartijama od vrijednosti.
  2. Robne – produktne, pomažu promet velikih količina robe bez njihovog prisustva. Kupljena roba se isporučuje kupcu prema ugovoru, i isto se tako isplaćuje kupovna cijena poslije berzanskog sastanka. Na robnim berzama se najčešće trguje žitaricama, metalima, ostalim poljoprivrednim proizvodima, naftom, gasom, strujom i dr.
  3. Mješovite – na njima se trguje i finansijskim instrumentima i robom. Na mješovitoj berzi trgovanje se obavlja u posebno organizovanim djelovima berze, koji se organizuju prema vrsti tržišnog materijala.

Trgovanje na berzi obavlja se po strogo utvrđenim pravilima. Trgovina može biti organizovana kao:
– aukcijsko trgovanje po preovlađujućoj cijeni,

– aukcijsko trgovanje po principu minimalna cijena – minimalna količina i

– kontinuirano trgovanje po višestrukoj cijeni.

Aukcija je trgovanje na berzi metodom preovlađujuće cijene i metodom minimalna cijena – minimalna količina. Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unaprijed utvrđeno vrijeme.

Za vrijeme aukcije, uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom, prema cijeni. Aukciju vodi broker berze. Kontinuirano trgovanje se obavlja shodno višestrukoj cijeni preko knjige ponude i tražnje.

Svi nalozi ponude i tražnje (svih berzanskih posrednika) za određenom hartijom od vrijednosti, koje je primio broker berze za taj dan trgovanja, unose se u knjigu.

Knjigu naloga vodi broker berze i uglavnom se vodi elektronski. Nalozi ponude i tražnje, evidentirani u knjizi, po istoj cijeni, mogu da se uparuju.

Najstarija berza dionica na svijetu nalazi se u Amsterdamu, Nizozemska. Osnovana je 1602. i trgovala je dionicama nizozemske Ujedinjene istočnoindijske kompanije.

Danas postoje berze dionica u cijelome svijetu, a najpoznatije su: New York Stock Exchange (Njujorška berza vrijednosnih papira – NYSE), London Stock Exchange (Londonska berza vrijednosnih papira – LSE), NASDAQ i Tokyo Stock Exchange (Tokijska berza vrijednosnih papira).

Također postoje i berze koje su specijalizirane za pojedine proizvode. Na primjer, London Metal Exchange (Londonska berza metala) svjetski je centar za trgovanje industrijskim metalima, dok se ICE Futures Europe specijalizirala za izvedenice roba i vlasničkog kapitala.

Preduzeća koja žele da se njihovim dionicama trguje na berzi dionica moraju tržištu redovito dostavljati informacije, uključujući redovite finansijske izvještaje i revidirane završne račune. Neke berze također traže i ispunjenje zahtjeva minimalnog kapitala.

Banjalucka Berza Blberza Bl Berza
Banjalucka berza

Pročitajte i ovo:

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovaj post.

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Pratite nas na društvenim mrežama!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Supported by TNT Grupacija

DRUGI UPRAVO ČITAJU