back to top

Istraživanje tržišta! Kako ga provesti i zašto je važno

Istraživanje tržišta je marketinška aktivnost sa ciljem prikupljanja informacija kako bi na što bolji način upravljao proizvodnjom i realizacijom proizvoda

Planiranje istraživanja tržišta podrazumijeva marketinšku aktivnost sa ciljevima, zadacima i ulaganjima u smislu prikupljanja, uređenja, obrade i upotrebe relevantnih tržišnih podataka u cilju upravljanja proizvodnjom i realizacijom proizvoda.

U nastavku saznajte kako provesti istraživanje tržišta i njegove osnovne karakteristike.

Praksa provođenja istraživanja

Plan istraživanja tržišta treba da sadrži sljedeće elemente:

 • predmet istraživanja
 • prostorne dimenzije istraživanja
 • period istraživanja
 • metoda istraživanja
 • predviđanje finansijskih sredstava za istraživanje
 • određivanje istraživačkog osoblja.

Predmet istraživanja su proizvodi i njihovi kupci. Prostornu dimenziju određuje tržište na kojem se očekuje da se promatrani proizvod plasira. Period istraživanja podrazumijeva određivanje vremena u kojem se očekuje realizacija određene količine posmatranih proizvoda. Za cjelokupnu aktivnost istraživanja tržišta potrebno je utvrditi finansijska sredstva i osoblje koje će obavljati djelatnost.

Kako Provesti Istraživanje Tržišta
Kako provesti istraživanje tržišta

Metodološki okvir istraživanja

Metodološki postupak treba da obuhvati slijedeća područja:

 • istraživački proizvodi
 • istraživanje potrošača
 • istraživački prodajni kanali
 • istaživanje konkurencije.

Istraživanje proizvoda svodi se na istraživanje položaja proizvoda na tržištu, što će ovisiti o njegovim karakteristikama (općenito, osnovno, posebno), preko cijene njegovih usluga. Istraživanje potrošača trebalo bi obuhvatati ispitivanje potreba potrošača i njihove kupovne moći. Cilj istraživanja kanala prodaje je njihova optimizacija, jer je to u interesu i potrošača i proizvođača.

Istraživanje konkurencije

Istraživanje konkurencije uključuje istraživanje sa proizvođačima istih ili sličnih proizvoda, pri čemu treba uzeti u obzir mogućnosti njegove proizvodnje i prodaje, a proizvodne mogućnosti uključuju:

 • stanje proizvodnih kapaciteta, 
 • mogućnost isporuke sirovina, 
 • radnu sposobnost
 • sve karakteristike proizvoda. 

Mogućnosti prodaje uključuju cijenu proizvoda, prodaju, tržišta prodaje i ekonomsku propagandu.

Kako je podijeljena struktura tržišta i zašto je važno znati

Tržište je mjesto sučeljavanja ponude i potražnje ili ukupnog odnosa između ponude i potražnje, koji se u određenom području i u određenom vremenskom periodu manifestuje u obliku razmjene dobara i usluga.

Tržište je dinamična kategorija i najpoznatiji ekonomski mehanizam zasnovan na općim i ličnim interesima.

Ukoliko se zanimate za ovu temu ili je vaš rad usko vezan za osnove tržišne ekonomije, odgovaramo vam na pitanje kako je podijeljena struktura tržišta.

Kako Je Podijeljena Struktura Tržišta

Kako dijelimo strukturu tržišta

Strukturu tržišta možemo podijeliti na 

 • savršenu (potpunu) i 
 • ograničenu (nepotpunu) konkurenciju.

Savršena konkurencija – rijedak slučaj

Savršena konkurencija je tržišna situacija u kojoj postoji veliki broj prodavača i kupaca na tržištu homogenih (istih) proizvoda. To je svijet u kojem je jedna kompanija toliko mala u odnosu na svoje tržište da ne može uticati na cijenu, ali prihvata cijenu kao datost. 

To je konkurencija je u kojoj nema troškova tržišnih transakcija. Pretpostavke savršene konkurencije su: 

 1. Preuzimanje cijena – mnoga se poduzeća takmiče na tržištu i ako uzmemo u obzir da prodaja svake pojedine tvrtke čini samo mali dio tržišta, može se zaključiti da njene odluke ne utiču na cijenu,
 2. Homogenost proizvoda – isti ili gotovo isti proizvodi se prodaju na tržištu, odnosno kada su svi proizvodi na tržištu zamjene jedni za druge i nemoguće je da jedna kompanija poveća cijenu bez negativnog uticaja na prodaju
 3. Slobodan ulazak i izlazak s tržišta – što znači da ne postoje ograničenja u obliku posebnih troškova ulaz-Izlaz. 

Primjeri proizvoda na ovom tržištu su pšenica, kukuruz, brašno, šećer  i sl. Ovo je najrjeđa vrsta tržišne strukture. Potpuna i efikasna konkurencija vrlo je rijetka situacija u ekonomiji, a na stvarnim tržištima se mnogo češće susrećemo sa raznim oblicima monopolističkih struktura.

Kako Je Podijeljena Struktura Tržišta
Kako je podijeljena struktura tržišta

Nepotpuna konkurencija – učestala tržišna situacija

Nepotpuna konkurencija sastoji se od monopola, monopolističke konkurencije i oligopola.

Monopol je tržišna situacija u kojoj je samo jedan prodavac na strani ponude, a mnogi kupci na strani potražnje. Ovo je najprofitabilnija vrsta tržišne strukture. Zahvaljujući nedostatku tržišne konkurencije, monopol diktira cijenu i stvara dodatni profit. 

Oni mogu izbjeći konkurenciju kratkoročno, ali ne i dugoročno (osim ako država ne ograniči ulazak drugih kompanija davanjem samo jednom preduzeću isključivo, prava na prodaju pojedinačnog dobra kao što su PTT, struja, plin i sl.). Veliki nedostatak monopola je u tome što su cijene visoke, a količine opadaju, što dovodi do nižeg životnog standarda i manje zaposlenosti.

Monopolistička konkurencija (monopolistička konkurencija) je vrsta tržišta s kojom se najčešće susrećemo. To je tržište na kojem se veliki broj kompanija međusobno takmiči proizvodeći nehomogene, ali slične proizvode. Karakteristike ovog oblika tržišta su da nudi proizvode koji su zamjenjivi, ali nisu savršena zamjena i da je ulazak-izlazak s tržišta besplatan. 

Na ovom se tržištu prodaju hrana, odjeća, sapuni, šamponi itd. Ako bi kompanija smanjila cijenu svog proizvoda, automatski bi povećala prodaju, pa konkurenti uglavnom slijede ovu strategiju. Zbog ovih situacija uvijek postoji pritisak na proizvođače da inoviraju kako bi opstali na tržištu.

Oligopol je oblik nesavršene konkurencije u kojoj nekoliko kompanija učestvuje u celokupnoj ponudi, a one su onda najrasprostranjenije. Za razliku od monopola, oligopolisti obraćaju pažnju na cijene koje postoje na tržištu. Proizvodi oligopolista su homogeni (tada je to čisti oligopol) ili diferencirani (to je već diferencirani oligopol). 

Ova vrsta tržišne strukture ima veliki uticaj na tržište. Javljaju se u teškoj industriji, proizvodnji čelika i aluminijuma, automobilskoj industriji ili tamo gdje su potrebna velika ulaganja. Donošenje odluka oligopolista mnogo je složeniji proces nego kod ostalih vrsta tržišne strukture, jer moraju uzeti u obzir odluke svojih rivala. Na ovom tržištu identitet privrednih subjekata je od velike  važnosti.

DRUGI UPRAVO ČITAJU