Seminar “Novi Carinski zakon Evropske unije”

Seminar “Novi Carinski zakon Evropske unije”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u skopu DIHK-CE:FTA projekta organizira seminar “Novi Carinski zakon Evropske unije”.

Seminar će se održati 31. marta 2016. godine u prostorijama Komore (Branislava Đurđeva br. 10, Sarajevo) sa početkom u 09:00 sati. Seminar je namijenjen menadžerima i zaposlenicima iz oblasti carina, izvoza, logistike, nabavke, te carinskim službenicima i kontrolorima izvoza.

Prilagođavanje EU Zakona o carinama (EU Customs Code) zahtjevima digitalnog carinskog okruženja dugoročni je cilj EU. Novi Carinski zakon Europske unije – Modernised Customs Code (MCC) trebaoje da zamijeni važeći Zakon o carinama Unije – Community Customs Code (CCC) i Usaglašene implementacione odredbe, u aprilu 2013. godine.

Novi Carinski zakon Unije – European Union Customs Code (UCC) usvojen je u oktobru 2013. godine. Njegove odredbe stupaju na snagu 01. 05. 2016. godine. Međutim, aspekti Zakona koji zavise od pripremljenosti država članica i/ili IT sistema Unije ne zahtijevaju operacionalizaciju prije 31. decembra 2020. godine.

VTK BiH

O autoru

Srodni članci