Aktuelno:
Seminar: Finansijsko upravljanje i kontrola – FUK

Seminar: Finansijsko upravljanje i kontrola – FUK

Rukovodiocima, koordinatorima, šefovima sektora, članovima radnih grupa za FUK, kao i za sve zainteresovane koji žele da se upoznaju sa finansijskim upravljanjem i kontrolom, načinom uspostavljanja, provođenja, razvoja i praćenja.

Ciljevi seminara:

Učesnici će biti upoznati:

sa obaveznim uspostavljanjem finansijskog upravljanja i kontrole
sa osnovnim karakteristikama finansijskog upravljanja i kontrole
sa metodološkim okvirom za sprovođenje finansijskog upravljanja i kontrole
sa načinom uspostavljanja, provođenja, razvoja i praćenja finansijskog upravljanja i kontrole
o načinu i svrsi izvještavanja o finansijskom upravljanju i kontroli

Korist za organizaciju:

Učesnici će po okončanju seminara steći dodatna znanja kako sprovoditi sve aktivnosti vezane za finansijsko upravljanje i kontrolu u svojoj organizaciji. Usvajanje znanja kako da se naprave popisi i mape poslovnih procesa, obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika, kao i registar rizika.

Sadržaj i raspored rada seminara:

10:00 – 11:30 I MODUL

Zakonski i podzakonski okvir FUK-a
Uvod u FUK
Pifc
Definicija
Djelokrug
Svrha
Osnovne karakteristike
11:30 – 12:00 Kafe pauza
12:00 – 13:30 II MODUL

Metodološki okvir za sprovođenje FUK-a
Kontrolno okruženje
Upravljanje rizikom
Kontrolne aktivnosti
Informacije i komunikacije
Praćenje i procjena sistema
Izvještavanje o FUK-u
Izjave o odgovornosti
Obrazac GI-KI
Interna kontrola vs Interna revizija
Radionica
13:30 – 14:30 Ručak
14:30 – 16:00 III MODUL

Obrazac za utvrđivanje/popis poslovnih procesa
Obrazac knjige/mape poslovnih procesa
Obrazac za utvrđivanje i procjenu rizika
Registar rizika
Zaključak o FUK-u
16:00 – 16:15 Diskusija

Evaluacija seminara

Podjela Uvjerenja o usavršavanju

Metodologija rada: Seminar je visoko interaktivan, uključuje rješavanje konkretnih problema kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

Predavač: Boris Sesar, dipl. oec. – smjer finansije i računovodstvo. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i finansijskog izvještavanja.

Preuzmite prospekt seminara sa svim potrebnim informacijma preko sljedećeg linka: PDF PROSPEKT.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme jer je broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 14. 09. 2017.

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci