Seminar: Društvene mreže u poslovnom svijetu

Seminar: Društvene mreže u poslovnom svijetu

Kako biste svoju poruku proširili među ciljnom publikom, obavezno trebate da se koristite društvenim mrežama kao kanalom komunikacije. Ne samo da su trenutno popularnije od tradicionalnih medija, nego pružaju i Vašoj publici priliku da direktno komunicira s Vama i iznese svoje stavove. Mnogi olahko shvataju ovaj posao, ali je jako važno izbjeći učestale greške koje administratori društvenih mreža prave. Pravilnim korištenjem Facebook profila i grupa, Instagrama, Twittera i drugih društvenih mreža i digitalnih alata možete lahko unaprijediti svoje promotivne kampanje, u pravom svjetlu predstaviti svoje aktivnosti i proizvode, te pokazati pravi kvalitet Vaše firme ili organizacije.

Šta ćete dobiti kroz ovaj program?

 1. Kako postaviti i istražiti ciljnu publiku?
 2. Pisanje efektivne poruke i njeno prilagođavanje ciljnim publikama
 3. Korištenje Facebook profila i grupa
 4. Korištenje Twittera
 5. Korištenje Instagrama
 6. Organski i plaćeni načini dolaska do publike
 7. Sprovođenje online kampanje
 8. Direktni online marketing
 9. Google ads and analytics
 10. Mailchimp
 11. Online anketiranja
 12. Evaluacija online kampanje

Datum održavanja
20. 08. 2017. u Sarajevu
(Lokacija: Sala Vijeća mladih Općine Stari grad)

JEDINSTVENA CIJENA SVAKOG PROGRAMA: 30 KM (po osobi za jedan program)
ROK ZA PRIJAVU: 17. 08. 2017.

Više informacija: http://asocijacija-ark-programi.strikingly.com/.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci