Registracija obrta u BiH: potrebno vrijeme i troškovi

Registracija obrta u BiH: potrebno vrijeme i troškovi

Obrt kao forma poslovanja ima mnoge pogodnosti. Prije svega riječ je o troškovima registracije i troškovima gašenja, a posebna prednost obrta ogleda se i u mogćnosti da pauzirate ili radite sezonski.

Ovo su koraci koje trebate poduzeti da biste registrovali obrt:

1. Korak: Podnošenje potrebnih dokumenata nadležnoj općinskoj službi (Služba za ekonomske odnose, Služba za privredu i sl.) i plaćanje općinske takse za osnivanje obrta.

Potrebna dokumentacija za osnivanje obrta je (donekle) različita u RS i FBiH (jer entiteti imaju svoje zakone). U Federaciji BiH osnivanje, poslovanje i zatvaranje obrta regulisano je Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima. Potrebni uvjeti, odnosno dokumenti, koje trebaj da pribavi vlasnik (osnivač) za osnivanje obrta su:

– državljanstvo BiH (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte),
– poslovna sposobnost (dokaz: Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti),
– udovoljavanje općim i posebnim zdravstvenim uvjetima (dokaz: Ljekarsko uvjerenje)
– da mu pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje (Uvjerenje sa nadležnog suda, općinskog i suda za prekršaje),
– da nema neizmirenih finansijskih, poreznih i drugih obaveza (Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama – nadležna općinska ispostava Porezne uprave),

U Republici Srpskoj Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti uređuje proceduru i potrebni dokazi i dokumenti koje treba da pribavi vlasnik (osnivač) za registrovanje obrta su:

– da je punoljetan i da je poslovno sposoban (dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih/kopija lične karte i Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti),
– da je državljanin BiH (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu),
– da mu pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja te djelatnosti (dokaz: Uvjerenje sa nadležnog suda, općinskog i suda za prekršaje),
– da ispunjava uvjete opće zdravstvene sposobnosti (dokaz: ljekarsko uvjerenje),
– da posjeduje opremu, odnosno sredstva rada, kadrove i odgovarajući prostor, osim ako priroda djelatnosti, odnosno poslova to ne zahtijeva (u slučaju terenskog rada ovaj uvjet nije potrebno ispuniti)

2. Korak: Dobijanje Rješenja o obavljanju djelatnosti

Nakon što se podnesu potrebni dokumenti, potrebno je sačekati maksimalno 7-10 dana do dobijanja rješenja. Budući da se radi o nadležnostima općina, brzina zavisi od organizacije nadležne službe koja donosi rješenje, i nastojanju službenika da skrate postupak, što nije uvijek slučaj.

3. Korak: Izrada pečata

Nakon što se dobije Rješenje o početku obavljanja djelatnosti, prvo što je potrebno uraditi jeste napraviti pečat. Važno je naglasiti da na pečatu moraju biti podaci istovjetni onima na Rješenju. Cijena izrade pečata se kreće 30-50 KM, što zavisi od vrste pečata. Izrada traje otprilike jedan dan.

4. Korak: Registracija u Poreznoj upravi i dobijanje ID broja i šifre djelatnosti

Kada dobijete pečat, morate prikupiti i ostale dokumente. Prvi na redu je ID (identifikacioni) broj i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti koji izdaje Porezna uprava. Da bi se dobila ova dva dokumenta, potrebno je popuniti poseban obrazac, priložiti kopiju Rješenja, kopiju lične karte vlasnika obrta i sačekati otprilike jedan dan na njihovo izdavanje.

5. Korak: Otvaranje transakcijskog računa u banci

Nakon što dobijemo ova dva dokumenta, idemo u banku da otvorimo transakcijski račun. Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je popuniti Zahtjev, obrazac Specimen potpisa i priložiti banci potrebne dokumente. Donosimo Vam spisak dokumenata koje zahtijeva Raiffeisenbank d.d. – ovjerena kopija Rješenja o obavljanju djelatnosti, ovjerena kopija ID broja i Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti, ovjerena kopija CIPS-a vlasnika obrta, ovjerena Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

Postupak otvaranja transakcijskog računa, ukoliko su predati svi potrebni dokumenti, traje otprilike jedan dan.

6. Korak: Prijava radnog odnosa vlasnika i radnika (što ovisi o tome da li se radi o osnovnoj ili dopunskoj djelatnosti)

Zatim slijedi obaveza prijave u radni odnos vlasnika i radnika, osim ako se ne radi o dopunskoj djelatnosti pa vlasnik ne mora biti u radnom odnosu. Da biste uradili i ovu obavezu, potrebno je popuniti obrazac JS 3100. Ova obaveza se završi za jedan dan.

7. Korak: Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

Nakon što ste izvršili prijavu zaposlenika, ili paralelno s njom, potrebno je podnijeti Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju. Porezna uprava je na svojoj web stranici objavila spisak aktivnosti obveznika fiskalizacije da bi im olakšala snalaženje u moru propisa.

Za razliku od dosadašnjih procedura, fiskalizacija najviše košta, i to u prosjeku 700 KM (uređaj + priključak).
Postupak fiskalizacije može potrajati, čak i po nekoliko mjeseci. Međutim, to ne znači da obrtnik ne može obavljati djelatnost bez fiskalnog uređaja.

8. Korak: Registracija u sistem PDV-a (uvjetno)

Vlasnik obrta se, po registraciji, odlučuje za prijavu u sistemu PDV-a ili ne. Ukoliko obrtnik predviđa godišnji promet veći od 50.00 KM – mora se prijaviti u sistem PDV-a, ali ukoliko planira godišnji promet manji od 50.000 KM – ne mora se prijaviti u sistem PDV-a, ali može dobrovoljno izvršiti prijavu u sistem PDV-a.

Taksa za prijavu u sistem PDV-a iznosi 15 KM + troškovi kopiranja i ovjere dokumenata koji se prilažu uz obrazac Prijave.

Na kraju, donosimo Vam spisak svih troškova koje morate platiti prilikom osnivanja i registracije obrta.

O autoru

Novinar, zamjenik urednika.

Srodni članci