Predstavljen model javno-privatnog partnerstva za Tuzlanski kanton

Predstavljen model javno-privatnog partnerstva za Tuzlanski kanton

Kroz model javno-privatnog partnerstva Tuzlanski kanton bi mogao imati višemilionske koristi, a uz pomoć tih projekata posao bi dobilo oko 5.000 radnika pokazale su analize koje je za potrebe Tuzlanskog kantona uradio Ekonomski institut u Sarajevu.

Cilj Vlade Tuzlanskog kantona je pojednostavljenje i unapređenje regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva što će, rečeno je ovom prilikom, privući strane i domaće investitore te stvoriti osnove za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata. U 2017. godini uspostavljena je saradnja sa USAID Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini.

„Novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu izrađen je sa primarnim ciljem poticanja saradnje javnog i privatnog sektora na realizaciji razvojnih projekata, a u svrhu unapređenja kvaliteta života stanovnika Tuzlanskog kantona i doprinosa cjelokupnom privrednom razvoju Kantona“, rekao je premijer Suljkanović ovom prilikom.

Na jučerašnjoj prezentaciji ministar privrede Osman Puškar naglasio je da će „na osnovu pripremljenih i usvojenih planova, Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo privrede će u julu 2018. godine, u saradnji sa USAID Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini, pripremiti i objaviti zbirni pregled potencijalnih projekata JPP-a, tzv. Katalog potencijalnih projekata JPP Tuzlanskog kantona.“

Kako bi potakla lokalne zajednice za realizaciju projekata JPP-a i pružila im podršku u tom procesu, Vlada Tuzlanskog kantona je u budžetu za 2018. godinu predvidjela i finansijska sredstva za pripremu projektne dokumentacije (idejne projekte, studije opravdanosti i dr.) za 5-10 projekata koje grad/općine identifikuju kao prioritetne i za koje imaju obezbijeđeno minimalno 5% sredstava iz vlastitog budžeta, te će nakon objave Kataloga biti raspisan i Javni poziv za raspodjelu sredstava budžeta Tuzlanskog kantona za podršku javnim tijelima u pripremi projekata JPP-a.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici svih javnih tijela (organi uprave, upravne organizacije, javna preduzeća, javne ustanove) te predstavnici lokalnih zajednica, privrednog sektora i nevladinih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona.

O autoru

Srodni članci