Poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2018. godinu

Poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2018. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini je objavila poziv za podnošenje zahtjeva za Male lokalne projekte (MLP) kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Kako je navedeno u pozivu projekti treba da budu usmjereni u sektore: održivi ekonomski rast (obnovljivi izvori energije), održivo upravljanje prirodnim resursima (sistemi vodosnabdijevanja i kanalizacije), ili dobro upravljanje i ojačana demokratija.

Svi projekti treba da promovišu ravnopravnost spolova i poštuju životnu sredinu.

Sredstva obezbijeđena od Republike Češke za svaki projekat kreću se između 200.000 CZK (oko 15.000 KM) do maksimalnog limita 500.000 CZK (oko 37.500 KM).

U pozivu je istaknuto kako učešće u ovom pozivu mogu uzeti samo organizacije koje mogu pokazati svoj nezavisan pravni status u Bosni i Hercegovini, odnosno: lokalne nevladine zajednice i neprofitne organizacije, lokalne akademske institucije koje rade na lokalnim projektima, međunarodne, međuvladine, multilateralne i regionalne institucije, organizacije i agencije koje se bave lokalnim razvojnim aktivnostima, opštinske, regionalne ili nacionalne vladine institucije ili agencije zemlje primaoca koji rade na lokalnim projektima.

Ostali subjekti, kao što su međunarodne, međuvladine, multilateralne i regionalne organizacije, mogu podnijeti prijavu pod uslovom da rade sa lokalnim partnerima i lokalnim projektima. Slično tome, općinske, regionalne ili nacionalne vladine institucije mogu dobiti sredstva MLP, pod uslovom da su njihovi projekti u suštini lokalnog karaktera.

Rok za podnošenje prijedloga je 29. oktobar 2017. godine.

Više o ovom pozivu možete saznati OVDJE.

O autoru

Srodni članci