Poslovna dijagnostika – trening za konsultante

Poslovna dijagnostika – trening za konsultante

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pozivaju konsultante na učešće na trodnevnom treningu u periodu od 23. 04. do 25. 04. 2018. godine koji se održava u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Ovo je intenzivan program koji stavlja akcenat na praktični rad i vježbe – često u okviru centralne studije slučaja. Obuka se ne bazira na teoriji, već na praksi, a program obuke se zasniva na stvarnom životu i kompleksnosti poslovanja MSP-a, njihovom potencijalu i ambiciji. Na kraju ove obuke, između ostalog, učesnici će moći da:

1. Razumiju šta je poslovna dijagnostika u konsaltingu
2. Ovladaju alatima za prikupljanje i analizu podataka
3. Implementiraju promjene i obave profiliranje
4. Isplaniraju dijagnostiku
5. Razumiju EFQM Excellence Model analizu, Business Model Canvas analizu i Soft Systems metodologiju.

Vezano za prijavu na trening, zainteresovani mogu kontaktirati Uzunović Edinu, 033 257 919, muhareme@ebrd.com, najkasnije do 13. 04. 2018 godine. Broj polaznika je ograničen, te je stoga učešće predmet selektivnog procesa.

Učešće na treningu se naplaćuje 240 EUR, a uključuje trening, materijale, ručak i osvježenja.

Poziv

Program

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci