Izgradnja i usavršavanje znanja i vještina u svrhu uspješnog poslovanja

Izgradnja i usavršavanje znanja i vještina u svrhu uspješnog poslovanja

Datum: 20 – 22. 12. 2017.
Mjesto: Zlatibor
Organizator: Business-Educa d.o.o. Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje
Kontakt osoba: Nadira Duraković
mob.: +38761311881
e-mail: business.educa@gmail.com,

Rok za prijavu je 01. 12. 2017. Broj polaznika je ograničen zbog interaktivnosti u radu.

Danas u poslovnom okruženju veoma je važno poznavanje prezentacijiskih i komunikacijskih vještina. Bez obzira na kojim poslovima radite i kojoj poziciji uvijek je potrebno komunicirati sa drugima. Način na koji to radimo ostavlja prvi dojam na našeg sagovornika ili grupu kojoj nešto prezentiramo. Prezentacijske i komunikacijske vještine su jako važne ukoliko moramo nešto važno predstaviti, obratiti se javnosti, ukoliko mijenjamo radno mjesto ili započinjemo novu karijeru, ukoliko radimo na projektima, radimo timski ili jednostavno podnosimo izvještaj. Govorom tijela i razumijevanja u komunikaciji ostavljamo dojam samouvjerenosti što je veoma važno za uspješnu karijeru.

Uspješna komunikacija je jednaka poslovanju bez konflikata.

Da bi efikasno upravljali radnim zadacima u ovom turbulentnom vremenu potrebno je da posjedujemo određene vještine i znanja kako da na najlakši način prebrodimo sve iznenadne situacije. Ponekad i planovi koje radimo i kojih se pridržavamo služe nam samo da otpočnemo naš radni dan. Bez timskog rada i delegiranja nema ni efikasnog i uspješnog poslovanja.

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Menadžerima, direktorima, rukovodiocima, državnim službenicima, zaposlenima koji rade na projektima, marketinškim stručnjacima, zaposlenima u odnosima s javnošću, šalterskim radnicima koji imaju direktnu komunikaciju sa korisnicima usluga, stručnjacima za prodaju, tajnicama, administraciji, sekretarima, javnim institucijama, privatnim i javnim preduzećima, općinama/opštinama i svima koji imaju potrebu poraditi na sticanju vještina poslovanja u radnom okruženju.

Koristi za učesnike seminara:

Ovladat će komunikacijskim vještinama uz aktivno slušanje i postavljanje direktnih pitanja,
Naučiti izbjegavati konfliktne situacije ili ih efikasno rješavati,
Kroz vještine prezentiranja i javnog nastupa naučiti savladati tremu, kako se ponašati kad tijelo počne neverbalno da reagira,
Ovladati vještinama upravljanja vremenom (hitno-bitno),
Timski rad – kako se ponašati u timu kad Vam je uloga neadekvatna i neodgovara vašim znanjima i vještinama,
Naučiti delegirati zadatke.

Kratki sadržaj seminara:

vještine poslovnog komuniciranja,
efikasno rješavanje konfliktnih situacija,
vještine prezentiranja i javnog nastupa sa akcentom na neverbalnu komunikaciju,
vještine upravljanja vremenom,
timski rad i delegiranje zadataka.

Metode rada:

Individualnim i timskim radom omogućavamo stjecanje novih znanja i vještina, a razmjenom iskustava i kroz praktične primjere ostvarujemo interaktivno okruženje za uključivanje svih učesnika u rad seminara.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci