Vođenje godišnjeg razgovora kao dio upravljanja učinkom zaposlenih

Svaki konstruktivni razgovor doprinosi uspješnijem poslovanju, a i poboljšanju međuljudskih odnosa unutar organizacije. Prevazilaženje fame oko godišnjeg razgovora kao nametnute obaveze i njegovo sagledavanje kao jakog alata za upravljanje učinkom zaposlenih.

ASEE svoj pristup treninzima zasniva na jedinstvenoj sopstvenoj metodologiji koja se 20 godina usavršava, nadograđuje i razvija.

ASEE metodologija je u startu bila bazirana na pristupu i know-how Adizes Institute, USA, ali je od početka dograđivana drugim svjetskim metodama stalno uvažavajući kulturološke razlike.