EU Horizont 2020 – Instrument za MSP

EU Horizont 2020 – Instrument za MSP

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju u saradnji sa “European Training Academy” (ETA) organizira radionicu “EU Horizont 2020 -Instrument za MSP”, koja se održava 12. 03. i 13. 03. 2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Ovaj program obuke ima za cilj razvoj kompetencija i vještina u okviru programa Europske unije „Horizont 2020“ sa fokusom na SME instrument kako bi se osigurali snažni efekti i održivost realiziranih projekata. Na obuci će biti predstavljene teme poput mogućnosti za finansiranje u periodu 2018 – 2020. u okviru Horizonta 2020, odnosno SME instrumenta, strategije za dobijanje finansijskih sredstava, primjeri iz prakse i sl.

Radionica je namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća (MSP), mikro preduzeća, organizacija za podršku biznisu, agencija za podršku inovativnosti, udruženja poduzetnika i sl.

Za učešće na dvodnevnoj obuci naplaćivat će se kotizacija u iznosu od:
279,00 KM (+ PDV) za prijave do 31. 01. 2018.
319,00 KM (+ PDV) za prijave do 14. 02. 2018.
359,00 KM (+ PDV) za prijave do 28. 02. 2018. te
399,00 KM (+ PDV) za prijave nakon 01. 03. 2018. godine.

U kotizaciju su uključena predavanja, lagani ručak i osvježenje u predviđenim pauzama te seminarski materijal i certifikat o uspješno završenoj obuci. Uplate kotizacije je moguće izvršiti na račun 3383202250102995 kod Unicredit bank d.d. Sarajevo.

Ispunjen prijavni obrazac sa potvrdom o izvršenoj uplati kotizacije potrebno je dostaviti najkasnije do 08. 03. 2018. godine do 16:00 na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili poslati na broj faxa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Poziv
Program
Prijavni obrazac

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci