EU će reformisati sistem PDV-a: Porezni gap nevjerovatnih 152 milijardi eura

EU će reformisati sistem PDV-a: Porezni gap nevjerovatnih 152 milijardi eura

Europska komisija je objavila u četvrtak izvještaj koji pokazuje da su države članice EU izgubile ukupno 152 milijarde eura prihoda od PDV-a 2015. godine, zbog čega se sprema za remont sistema PDV-a.

Izvršno tijelo EU je saopštilo da “PDV gap” – ukupna razlika između očekivanog prihoda od PDV-a i stvarnog prikupljenog iznosa – još jednom pokazuje potrebu za” ozbiljnim reformama”, kako bi države članice EU mogle u potpunosti iskoristiti prihode od PDV-a za svoje budžeta.

Iako izvještaj pokazuje da prikupljanje prihoda od PDV-a pokazuje znakove poboljšanja, nedostajući iznosi i dalje su neprihvatljivo visoki, izjavio je komesar za finansijske poslove Pierre Moscovici:

“Države članice ne bi trebale prihvatiti takve šokantne gubitke prihoda od PDV-a. Dok Komisija podržava poboljšanje naplate širom EU, tekuća pravila o PDV-u datiraju od 1993. godine i zastarjela su. Uskoro ćemo predložiti da prepravimo pravila koja regulišu PDV na prekograničnu prodaju. Mnoge reforme će pomoći sprečavanju prekograničnih prevara PDV-a za 80 posto”, rekao je on.

Iako se prosječne brojke EU poboljšavaju, individualni rezultati prikupljanja PDV-a znatno variraju među zemljama članicama.

Najveći PDV gapovi su prijavljeni u Rumuniji (37,2%), Slovačkoj (29,4%) i Grčkoj (28,3%).

Najmanji su bili u Španiji (3,5%) i Hrvatskoj (3,9%).

U apsolutnom iznosu, najveća visina PDV gapa od 35 milijardi eura bila je u Italiji.

Gubici PDV-a su se smanjili u većini država članica, sa najsnažnijim poboljšanjima na Malti, u Rumuniji i Španiji. Sedam država članica je zabilježilo mala povećanja: Belgija, Danska, Irska, Grčka, Luksemburg, Finska i Velika Britanija.

Prijedlozi Komisije za reformu budućeg sistema PDV-a ciljaju na to da se PDV naplaćuje prema pravilima zemlje porijekla na prodaju koja se vrši preko granice u drugu zemlju u EU po stopi koja se primjenjuje u zemlji potrošnje.

Porezni organ zemlje porijekla bi naplaćivao PDV na prekograničnu prodaju (robu ili usluge) i transferisao ga u zemlju u kojoj se roba ili usluge na kraju konzumiraju.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci