Digitalni marketing u biznisu

Digitalni marketing u biznisu

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju u saradnji sa Lilium Digital Communication organizira radionice u okviru teme “Digitalni marketing u biznisu” i to Google i Facebook marketing.

Radionica “Google marketing” će se održati 05. 02. 2018. godine, a radionica “Facebook marketing” 08. 02. 2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Digitalni marketing je postao sastavni dio marketinških komunikacija i odvija se na digitalnim platformama. Prednost oglašavanja na internetu se ogleda u bržem i lakšem dolasku do novih kupaca, preciznom targetiranju, mjerljivosti postignutih rezultata i lakšem komuniciranju.

Kroz ove radionice polaznici obuke će se naučiti kako pravilno koristiti Google i Facebook. Objasniti će se proces izgradnje jake mreže na Google i Facebooku, te pored savjeta o sadržaju i načinu realizacije kampanje, objasniti i mjerenje rezultata i uspješnosti kampanje.

Radionica je namijenjena menadžerima i zaposlenima u prodaji i marketingu, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, rukovodiocima preduzeća iz javnog i privatnog sektora, te svima koji žele poboljšati prodajne i marketinške vještine i znanja.

Za učešće na jednoj radionici naplaćivat će se kotizacija u iznosu od 100 KM (+PDV), a za učešće na obje radionice 180 KM (+PDV). U kotizaciju su uključena predavanja, lagani ručak i osvježenje u predviđenim pauzama te seminarski materijal i certifikat o uspješno završenoj obuci. Uplate kotizacije je moguće izvršiti na račun 3383202250102995 kod Unicredit bank dd Sarajevo.

S obzirom na to da će radionice biti interaktivne sa dosta praktičnog rada, broj učesnika je ograničen.

Ispunjen prijavni obrazac sa potvrdom o izvršenoj uplati kotizacije potrebno je dostaviti najkasnije do 01. 02. 2018. godine do 16:00 na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili poslati na broj faxa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201.

Poziv
Program
Prijavni obrazac

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci