CPA: Fraser indeks ekonomskih sloboda 2017.

CPA: Fraser indeks ekonomskih sloboda 2017.

Fraser indeks ekonomskih sloboda mjeri stepen do kojeg politike i institucije država podržavaju ekonomsku slobodu.

Ključni faktori ekonomske slobode su lični izbor, sloboda razmjene, sloboda ulaska i takmičenja na tržištu, i sigurnost osobe i privatne svojine. Četrdeset tačaka su korištene za dizajniranje sažetog indeksa i mjerenje stepena ekonomske slobode u pet širokih oblasti:

1. Veličina vlade: rashodi (izdaci), porezi, i preduzeća
2. Struktura zakona i sigurnost vlasničkih prava
3. Pristup čvrstoj valuti
4. Sloboda međunarodne trgovine
5. Reguliranje kredita, rada i biznisa.

Kako je navedeno u izvještaju za 2017. godinu (bazirano na podacima iz 2015), zbirni rejting ekonomskih sloboda za Bosnu i Hercegovinu se smanjio na 6,61 sa 6,79, koji je imala u izvještaju iz 2016. godine (na skali od 1 do 10 gdje viša vrijednost pokazuje viši nivo ekonomske slobode).

Time BiH nastavlja loš trend koji je započet godinu prije, i spušta se na sredinu 3. kvartile država po ekonomskim slobodama, što znači da je u odnosu na prethodnu godinu BiH nazadovala po pitanju ekonomskih sloboda.

BiH u ključnim komponentama ekonomske slobode ostvaruje:

  • Veličina vlade: povećanje na 5,33 sa 5,31,
  • Pravni sistem i vlasnička prava: smanjenje na 4,24 sa 4,71,
  • Čvrstoća valute: smanjenje na 8,44 sa 8,53,
  • Sloboda na međunarodnu trgovinu: smanjenje na 7,78 sa 7,91,
  • Regulacije: smanjenje na 7,24 sa 7,48.

Što se tiče rangiranja, Bosna i Hercegovina zauzima 99. poziciju od 158 država i Hong Konga, a u Europi sa Rusijom, Ukrajinom, Turskom, Moldavijom, Grčkom, Srbijom i Crnom Gorom predstavlja posljednje države koje su ubrajaju u države sa restriktnijim ekonomskim okruženjem.

U poređenju sa drugim državama ex-Jugoslavije, BiH se nalazi na posljednjem mjestu.

Vrijednosti indeksa za BiH pogledajte OVDJE.

 

CPA/L.Đ

O autoru

Srodni članci