back to top

Uzimate kredit prvi put? Ovo morate znati

Ako uzimate kredit prvi put važno je razumjeti kreditni odnos. 

Zaduživanjem preuzimate obvezu vraćanja tog novca uvećanog za iznos kamate. Stoga, ako uzimate kredit prvi put dobro se informirajte o svim uvjetima kredita. 

Život bez kredita danas je gotovo nezamisliv, a mnogi i ne znaju da žive na kredit kad su u minusu po tekućem računu ili kad kupuju na kreditne kartice. 

Riječ kredit često se upotrebljava u svakodnevnu životu a da je mnogi ne razumiju. Dolazi od latinske riječi credo koja znači vjerovanje, odnosno povjerenje.

Kada uzimate kredit prvi put, koristite se tuđim novcem s obećanjem da ćete ga u određeno vrijeme vratiti, pa je bit kreditnog odnosa povjerenje između dviju strana – one koja kreditira i one koja je korisnik kredita.

Informirajte se o svim uvjetima kredita

Važno je dobro se informirati o detaljima pojedinih kreditnih proizvoda kada ih namjeravate uzimati. Isto je i sa sklapanjem braka; iako kredit nije  za sva vremena, mnogo bolje prolaze oni koji dobro znaju ono što su obećali i onoga komu su dali obećanja.

Ako se tek upoznajete  s kreditom, važno je shvatiti da on znatno utječe na vašu financijsku situaciju za cijelo vrijeme trajanja.

Ne mora biti riječ o kompleksnu kreditu poput stambenog; jer i minus  po tekućem računu ili kreditne kartice imaju veliki financijski i psihološki utjecaj na kućni proračun.

Također, neodgovorno ponašanje prema financijskim proizvodima i uslugama poput prevelikog zaduživanja, prekoračenja minusa, kašnjenja s plaćanjem rata kredita i sl.

Ruši vaš financijski ugled prema kojem mnoge institucije procjenjuju uvjete pod kojima će pristati pozajmiti vam novac ili ustupiti prava na korištenje pojedinim uslugama. 

Uzimate Kredit Prvi Put? Ovo Morate Znati
Uzimate kredit prvi put

Pojedinci s dobrim kreditnim profilom često dobivaju mnogo bolje uvjete koji nisu dostupni na tržištu zato što im institucija može više vjerovati da će ispunjavati obveze na koje su pristali. 

Zbog toga dobro razmislite hoćete li redovito plaćati svoje financijske obveze i graditi dobar financijski imidž – to će vam se u konačnici i isplatiti!

Dva su najvažnija savjeta za početnike u svijetu kredita stvaranje imidža dobroga klijenta banke i odgovorno upravljanje osobnim financijama.

Stvarajte imidž dobrog klijenta banke

Vrlo često uredni platiše i solventni pojedinci dobivaju mnogo bolje uvjete za kredit zbog dobrog imidža koji su stvorili. 

Kao i svaki drugi imidž, i onaj  dobroga klijenta ne stvara se preko noći već je rezultat načina upravljanja svojim novcem, što je vidljivo u bankama i financijskim institucijama s kojima poslujete. 

Kada otvorite  račun, važno je da znate sve o financijskim uslugama kojima se koristite te da ne uzimate one s kojima niste dobro upoznati i za koje ne znate kako funkcioniraju – a zbog čega biste se mogli naći u problemima (npr. korištenje  dopuštenim minusom). 

U odobravanju kredita banka će uz vaš pristanak provjeriti vaše financijske obveze te kreditnu sposobnost pa će na temelju toga odlučiti jeste li sposobni podmirivati obveze na koje ćete pristati. Zbog svega je toga važno kako upravljajte svojom financijskom situacijom.

Upravljajte svojom financijskom situacijom

Trošite danas samo onoliko koliko si možete priuštiti, odnosno samo onoliko  koliko  možete na kraju mjeseca platiti kada računi dođu na naplatu. 

Redovito plaćanje svih računa unutar roka dospijeća odgovorno je ponašanje prema novcu koje pokazuje kakav je vaš stav prema financijskim obvezama. 

To vrijedi i pri uzimanju kredita – preuzmite samo onu kreditnu obvezu koju ćete i, pogorša li vam se financijska situacija, moći redovito podmirivati. U protivnom ćete se naći u teškoćama.

Uzimate Kredit Prvi Put
Uzimate kredit prvi put – koristite ove savjete

Kako se snaći u svijetu kredita

Nije važno poznavati sve vrste kredita i njihove posebnosti, ali je važno upoznati se s terminologijom koja se upotrebljava te detaljima na koje treba obratiti pozornost.

Jedna od glavnih prepreka u dobrom upravljanju vlastitim novcem nepoznavanje je proizvoda i usluga financijske industrije kojima se koristimo. 

Očekuje se da će se svatko u svojem životu kad-tad koristiti kreditima te je važno razumjeti prirodu kreditnog odnosa, terminologiju i sve ono  na što valja obratiti pozornost.

Postoje mnoge vrste kredita

Na tržištu su dostupne mnoge vrste kredita: kratkoročni, srednjoročni, dugoročni, namjenski, nenamjenski, uz fiksne ili promjenjive kamatne stope. 

Nije potrebno da pojedinac zna točne razlike i specifičnosti svakog kredita, već da razumije osnovnu prirodu kreditnog odnosa ‒ kredit je novac koji vjerovnik daje na korištenje dužniku uz obvezu njegova vraćanja  uvećanog za iznos kamate.

Gotovinski krediti često se oglašavaju u masovnim medijima i banke ih svojim klijentima nerijetko nude i bez prethodnog upita. 

Služe uglavnom za opremanje doma, neku veću osobnu investiciju ili za neki drugi oblik osobne potrošnje, a mogu biti namjenski i nenamjenski. 

Odobravaju se na rok otplate od dvije do deset godina. Nude se u raznim valutama te s fiksnim i varijabilnim  kamatnim stopama. 

Otplaćuju se mjesečnim anuitetima – a anuitet stoji za iznos kojim korisnik kredita postupno otplaćuje kredit u odabranom razdoblju. 

Pritom se dijelom anuiteta otplaćuje glavnica duga, a dijelom kamate. Iznos je anuiteta za svako razdoblje  isti tijekom cijele otplate kredita, a udio otplate glavnice i kamata s vremenom se mijenja.

Rata i anuitet nisu isto

Iako se kolokvijalno često za anuitet govori „rata kredita“, to nije točno. 

Otplata u ratama temelji se na podjeli glavnice duga na onoliko jednakih otplatnih kvota koliko ima otplatnih razdoblja, a onda se tome pridoda obračunane kamate s obzirom na otplatu glavnice. 

Primjerice, kada kupujete na rate (često bez kamata), otplaćujete cijenu proizvoda ili usluge istim iznosima iz mjeseca u mjesec.                        

Ako uzmete kredit od 70.000 KM te ga otplaćujete deset godina u anuitetima po fiksnoj kamatnoj stopi od 7,28 %, vaša mjesečna obveza iznosit će 822,90 KM te ćete ukupno platiti 98.747,48 KM.

To znači da će vas  pozajmljeni novac uz početne troškove obrade kredita te javnobilježničke troškove u kamatama stajati 28.747,48 KM. Za ovo možete koristiti i naš kreditni kalkulator.          

Minusom po tekućem računu koristite se rijetko i kratko

I minus po tekućem računu vrsta je gotovinskoga kredita koji većina banka odobrava automatski, bez zahtjeva korisnika, odmah nakon redovnih primitaka plaće i procjene kreditne sposobnosti.

Mnogi se ponašaju kao da je odobreni minus po tekućem računu novac  kojim mogu raspolagati bez previše muke i troška  pa zbog toga imaju problema. 

Naime, kamatna stopa po odobrenom prekoračenju  među najvišima je  i može biti veća od 10 %, a  obračunava se na osnovi dnevnog stanja na osobnom računa. 

Točnije, kamatu plaćate za onaj iznos za koji ste u minusu svakog dana. U pravilu, minusom po tekućem računu trebalo bi se koristiti samo u izuzetnim slučajevima i u vrlo kratkom vremenu, kada očekujete vrlo brzo priljev novca  kojim ćete taj minus i pokriti. 

Minus po tekućem računu nikada ne bi smio postati način života tako da se maksimalnim limitom koristite za planiranje svojega kućnog proračuna jer je to jedan od najskupljih kredita.

Uzimate Kredit Prvi Put
Uzimate kredit prvi put? informišite se na vrijeme i detaljno

Uzimanje stambenog kredita

Uzimanje stambenog kredita i postizanje financijske odgovornosti cilj je mnogima.

Pronalaženje odgovarajuće nekretnine i uzimanje kredita za njezinu kupnju  jedna je od najodgovornijih financijskih odluka u životu i treba joj pristupiti pažljivo. 

Kako je vrijeme otplate tih kredita dugo (i do 30 godina), potrebno je više vremena i pozornosti da biste shvatili sve uvjete i detalje. 

Naime, nije dovoljno samo baratati kreditnim kalkulatorima i uzimati u obzir iznos kredita već je nužno proučiti sve detalje vezane uz kamatne stope te valute, što je običnom građaninu teško.

Krediti s valutnom klauzulom i varijabilnom kamatnom stopom gotovo su uvijek povoljniji (kamatne su stope manje) od onih s fiksnom kamatnom stopom pa građani zaključuju da su prvi povoljniji. 

Međutim, valja dobro razmisliti o tome očekuje li se primjerice rast vrijednosti pojedine valute u idućem razdoblju ili varijabilnog dijela kamatne stope.

Zbog spekulativnog tečaja strane valute (primjerice američkog dolara) nakon pet godina otplate rata kredita može znatno narasti (ali i pasti) – ovisno o vrijednosti danih elemenata na tržištu u trenutku traženja kredita.

Različiti krediti imaju različite rizike, koji ponajprije ovise o valuti, ročnosti i načinu promjenjivosti kamatne stope. 

Svaki potrošač, odnosno korisnik kredita, trebao bi imati sve informacije za procjenu rizika povezanog s kreditnim poslom u koji ulazi. 

Da biste donijeli dobru odluku o tome koji vam kredit najviše odgovara, informirajte se i razgovarajte sa svojim bankarom kako biste znali točno na što ćete se obvezati.

Tekst nastao kao rezultat suradnje Addiko Bank i Udruge Štedopis iz Zagreba.
Izvor: Poslovni Svijet

DRUGI UPRAVO ČITAJU