Hoće li se tržišta kapitala promijeniti 2020. godine?

Hoće li se tržišta kapitala promijeniti 2020. godine?

Vrlo je vjerovatno da će globalna nestabilnost, uspon državnog kapitalizma, razvoj novih tehnologja i rat za resurse biti od krucijalnog značaja za uspostavljanje nove ravnoteže snaga na tržištu kapitala u 2020. godini.

Predviđanje predstojećih kretanja predstavlja izuzetno zahtjevan zadatak i prethodno traži da se pravilno utvrdi koji od njih će presudno utjecati na buduće promjene. Veoma je vjerovatno da će četiri svjetska trenda biti krucijalna u oblikovanju nove ravnoteže snaga na tržištu kapitala u 2020. godini: globalna nestabilnost, uspon državnog kapitalizma, razvoj novih tehnologija i rat za resurse. Njih generišu mnogi faktori – od regulatornog okruženja, preko fiskalnih pritisaka do političkih i socijalnih nemira, a njihov utjecaj će biti dalekosežan i vidno će utjecati na korisnike i učesnike na tržištu kapitala.

Najveći rizici i prilike

Globalna nestabilnost je uzrokovana višepolarnim sistemom moći, koji će sa svojim napetostima i fragmentacijama stvoriti podijeljena tržišta kapitala. Posljedično će izavati preoblikovanje prisutnih modela poslovanja i stvaranje prilika za nove igrače (naprimjer, korisnike tržišta kapitala) da unaprijede svoje uloge u okviru ekosistema. Uspon državnog kapitalizma će stvoriti industriju koju oblikuju propisi. Posljedice današnje politike i regulative će do 2020. dovesti do fragmentiranijeg i regionalizovanijeg ekosistema finansijskih tržišta. Igrači na tržištu će morati da se prilagode kako bi razumjeli lokalne propise i poslovali u skladu sa njima.

Tehnološki napredak je najznačajniji trend u svijetu koji će u narednih pet godina imati veliki utjecaj na poslovanje. Upotreba tehnologija će utjecati na plasiranje novih proizvoda, usluga, kreiranje novog modela poslovanja i novih operativnih struktura i bit će katalizator za pojavu novih igrača na tržištu koje, samo pet godina ranije, ne bismo uočili. Borba oko sve oskudnijih resursa će, također, biti od presudne važnosti u sljedećih pola vijeka i uzrokovat će nove geopolitičke tenzije. Tržišta kapitala će doprinijeti ublažavanju nekih geopolitičkih napetosti kroz preraspodjelu resursa tamo gdje su najpotrebniji.

Pored navedenih trendova, potencijalno postoje i veliki rizici koji se mogu značajno odraziti na poslovanje: rat i terorizam, promjenljivi globalni resursi, kriza državnog duga, monopoli koje je omogućio tehnološki napredak, porast kamatnih stopa, opterećenje propisima, ili finansijska kriza. Iako je uvijek lakše razmatrati trendove koje danas vidimo i prenijeti njihov utjecaj na sjutrašnjicu, budućnost je po definiciji nesigurna, što znači da će se prednost davati dinamičnim modelima poslovanja.

Veliki utjecaj propisa, inovacija i tehnologija, kao i izmijenjena očekivanja klijenata, oštrija konkurencija i problemi sa poslovnim i operativnim modelima na drastičan način mijenjaju sliku tržišta kapitala. Izazovi su jasni, ostaje da se vidi kakav će biti ishod.

O autoru

Novinar portala

Srodni članci