Univerzitet u Sarajevu ugovorio pretplate za Web of Science, Scopus i EBSCOhost

Univerzitet u Sarajevu ugovorio pretplate za Web of Science, Scopus i EBSCOhost

Kako bi se ostvario pravovremen pristup kvalitetnim naučno-tehničkim informacijama, od 1. septembra 2016. godine osigurane su pretplate na citatne i agregatne baze podataka koje će zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika Univerziteta u Sarajevu omogućiti pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga (monografskih publikacija), kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućuju praćenje pojave novih istraživanja (servisi tekućih upozorenja), kao i servise selektivne diseminacije informacija gdje bi svaki nastavnik, saradnik i student imali svoj istraživački profil i na dnevnoj i sedmičnoj osnovi dobivali automatizirane obavijesti o njihovom polju interesovanja. Agregatne baze punog teksta bi osigurale pristup cjelovitim izdanjima časopisa i knjiga.

Ugovorene su pretplate za sljedeće baze podataka:

Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation index pokriva više od 18.500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.

Ugovoreni period pretplate: 01. 09. 2016 – 31. 08. 2017. godine.

Scopus je najveća bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućuju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizualiziraju istraživanja lahko i na nivou detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za podršku istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, kao i u umjetnosti i humanističkim naukama. Scopus nudi pristup preko 22.000+ naslova časopisa od preko 5.000 izdavača, preko 3.800 časopisa u otvorenom pristupu (zlatni put), preko 33 miliona zapisa.  Također, ugovoren je i pristup bazi podataka SciVal koja omogućava evaluaciju naučnoistraživačkog rada. Ugovoreni period pretplate: 01. 09. 2016 – 31. 08. 2019. godine.

EBSCOhost je multidisciplinarna baza podataka punog teksta. Academic Search Complete sadrži više od 8.500 periodika s punim tekstom, uključujući više od 7.300 recenziranih časopisa. Osim punog teksta, ta baza nudi i indeksiranje i sažetke za više od 12.500 časopisa i ukupno više od 13.200 publikacija, uključujući monografije, izvještaje, dnevni red konferencija, itd. Baza podataka sadrži PDF dokumente sa sadržajem koji potječe čak iz 1887. godine. Većinu je teksta moguće pretraživati u PDF-u. Dostupne su i pretražive reference za više od 1.400 časopisa. MasterFILE Premier sadrži cjelovite tekstove više od 1.700 periodika još iz 1975. MasterFILE Premier obrađuje gotovo sva opća područja, ali i cjeloviti tekst gotovo 500 referentnih knjiga i više od 164.400 primarnih izvora te zbirku slika s više od 592.000 fotografija, karata i zastava. Baza podataka ažurira se svakodnevno putem portala EBSCOhost. Business Source Complete je važna naučno-poslovna baza podataka, koja sadrži vodeću zbirku bibliografskog i cjelovitog sadržaja. U opsežan materijal koji ta baza podataka sadrži uvršteni su i registar i sažeci najvažnijih naučno-poslovnih časopisa još od 1886. godine. Sadrži i pretraživač citiranih referenci iz više od 1.300 časopisa.

Ugovoreni period pretplate: 01. 09. 2016 – 31. 08. 2017. godine.

O autoru

Srodni članci