UIO: Nova lista najvećih bh. dužnika za PDV

UIO: Nova lista najvećih bh. dužnika za PDV

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine početkom januara je objavila novu listu najvećih dužnika po osnovu poreza na dodatnu vrijednost.

Kako piše u pojašnjenju UIO, nakon što je 01. januara 2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, po prvi od uspostave Uprave za neizravno oporezivavnje BiH, stekli su se zakonski uslovi za javno objavljivanje imena dužnika, koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, akciza i carine.

Pored javne objave dužnika, u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o postupku neizravnog oporezivanja, kojeg je na prijedlog UNO i Upravnog odbora UNO usvojio Parlament BiH, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na 5 posto, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04 posto svakog dana zakašnjenja.

Svi obveznici koji ne žele naći na javno objavljenoj listi dužnika i time ugroziti svoju poslovnu reputaciju, trebaju da izvrše uplatu dugovanja po osnovu indirektnih poreza.

Prema listi s podacima zaključno s decembrom prošle godine, najveći dužnik državi po osnovu PDV-a je Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS Sarajevo, a slijede МБ – КЕКЕРОВИЋ д.о.о. i Đuša d.o.o. Fojnica.

 

Agencije/L.Đ

 

 

O autoru

Srodni članci