Trgovinski sistemi EU promovišu privredni razvoj i ljudska prava

Trgovinski sistemi EU promovišu privredni razvoj i ljudska prava

Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje objavile su izvještaj koji pokazuje pozitivan učinak sistema EU za smanjenje carina.

Trgovina je pokretač rasta te pridonosi promociji ljudskih prava i prava radnika, dobrom upravljanju i načelima održivog razvoja.

Od stupanja na snagu reformirane EU-ove inicijative „Opći sistem povlastica (OSP)” 2014. izvoz u EU iz zemalja na koje se primjenjuje smanjenje carinskih stopa povećao se za gotovo jednu četvrtinu, odnosno na godišnji iznos od 63 milijardi EUR.

Najveću korist su imale najnerazvijenije zemlje: njihov izvoz u EU se povećao za gotovo 40% i dosegao 23,5 milijardi EUR u 2016.

Uz ekonomske koristi tog sistema u izvještaju je istaknut i napredak ostvaren u pogledu sljedećih pitanja: osnaživanje žena, rad djece i prisilni rad, mučenje, krijumčarenje nezakonitih droga i klimatske promjene.

Pri sprovedbi nadzora EU-a zabilježene su mnoge pozitivne promjene kao rezultat EU-ova angažmana povezanog s tim sistemom. U izvještaju se navode i područja koja je potrebno dodatno poboljšati kako bi se ispunili uslovi tog sistema, primjera radi sprovedba i izvršavanje relevantnog zakonodavstva u zemljama korisnicama sistema.

U zasebnom pratećem dokumentu uz izvještaj je naveden detaljan pregled napretka i preostalih nedostataka, posebno u zemljama koje sudjeluju u posebnom dogovoru o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje (OSP+).

Izvještaj je pokazao i povećanu uključenost civilnog društva u praćenje sistema: 2016. i 2017. je održano 16 dijaloga s civilnim društvom; u dijalogu održanom u svrhu izrade ovog izvještaja bilo je uključeno 20 nevladinih organizacija.

Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini je izjavila: „Zajamče li se demokracija i temeljne slobode, naše su ekonomije snažne, naša društva otporna, naša sigurnost održiva, a temelji našeg razvoja čvršći. Opći sistem povlastica dopuna je političke saradnje Europske unije s partnerima. Kao rezultat toga pridonijeli smo jačanju civilnog društva i neovisnih glasova te boljoj zaštiti ljudskih prava na temelju nacionalnog zakonodavstva u partnerskim zemljama. Nastavit ćemo sarađivati s našim partnerima te ulagati u ljudska prava, u rad civilnog društva i u otvorena društva kako bismo svima zagarantovali održivu sigurnost.”

Komesarka za trgovinu Cecilia Malmström je rekla: Naše politike omogućuju velikodušan pristup tržištu EU-a te snažnu saradnju s nacionalnim tijelima. U mnogim područjima diljem svijeta vidljive su pozitivne promjene, odnosno jačanje temeljnih vrijednosti trgovinske politike EU, kao što su ljudska prava i održiv razvoj. Snažnije nacionalne ustanove i zakoni pomažu u sprovedbi ključnih međunarodnih konvencija. U nekim zemljama i dalje postoje područja koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu ljudskih prava i održivosti. U tim slučajevima trgovinski sistemi omogućuju nam izvršavanje pritiska kako bismo promijenili stanje. Stoga moramo pojačati zajedničke napore.”

Komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen je izjavila: „Međunarodna dimenzija zapošljavanja i socijalne politike od strateške je važnosti za uključiv i održiv rast, kojim se omogućuje velik broj radnih mjesta. Sistem OSP jedinstven je instrument za promociju dostojnih radnih uslova i poštovanja međunarodnih standarda rada. Zadovoljni smo postignutim pozitivnim rezultatima i otvorenim dijalogom o važnim pitanjima prava radnika, kao što su iskorjenjivanje dječijeg rada. Budući da znatni problemi i dalje postoje, važnije je nego ikada uložiti još veće napore. Predani smo promociji temeljnih načela i prava na radu te postizanju rasta na opću korist.”

EU će tokom sljedeće dvije godine nastaviti saradnju sa svakom od zemalja korisnica sistema OSP na utvrđivanju potrebnih prioritetnih mjera i organizirati misije za nadzor sistema, koje će biti usmjerene posebno na zemlje u kojima su potrebni pojačani napori zbog ozbiljnijih nedostataka. EU će nastaviti i s podržavanjem napora Međunarodne organizacije rada (ILO) usmjerenima na bolje ispunjavanje obaveza zemalja korisnica sistema OSP+ u pogledu izvještavanja i sprovedbe, koje je uvela ta organizacija. EU će nastaviti i s radom na osnaživanju lokalnih organizacija civilnog društva kako bi one učinkovitije pridonijele sprovedbi međunarodnih konvencija na temelju trogodišnjeg projekta koji finansira EU iznosom od 4,5 miliona EUR.

Kontekst

Opći sistem povlastica (OSP) glavni je trgovinski instrument EU za podršku zemljama u razvoju. Sastoji se od tri različita dogovora za odobravanje povlaštenog pristupa tržištu EU, osmišljena na temelju različitih potreba zemalja korisnica:

  • U okviru standardnog sistema OSP uvozne carine se smanjuju za približno 66% svih kategorija proizvoda u 23 zemlje.
  • U okviru posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje (OSP+) ukidaju se carine za dvije trećine proizvoda iz drugih 10 osjetljivih zemalja (Armenija, Bolivija, Kabo Verde, Gruzija, Kirgistan, Mongolija, Pakistan, Paragvaj, Filipini i Šri Lanka) koje su se obvezale primjenjivati 27 međunarodnih konvencija o ljudskim pravima i pravima radnika, zaštiti okoliša i dobrom upravljanju.
  • U okviru dogovora „Sve osim oružja (EBA)” ukidaju se carine za gotovo sve proizvode iz 49 najnerazvijenijih zemalja.

Europska komisija svake dvije godine Europskom parlamentu i Vijeću treba dostaviti izvještaj o učincima sistema OSP. Izvještavanje redovito sadržava i prateći radni dokument službi Komisije uz glavni izvještaj koji je usmjeren na zemlje korisnice sistema OSP+. U njemu se izvještava o zakonodavnom i praktičnom napretku ostvarenom u zemljama korisnicama sistemna OSP+ u sprovedbi 27 međunarodnih konvencija na koje su se obavezale. EU nadzor se sprovodi na temelju misija za nadzor, dijaloga sa zemljama korisnicama i pismenih upitnika.

 

Više informacija pročitajte OVDJE.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci