Građani iz godine u godinu sve siromašniji

Građani iz godine u godinu sve siromašniji

Podaci Centralne banke BiH su pokazali da je u 2016. godini nastavljen kontinuiran pad agregiranih cijena robe i usluga. Ekonomisti upozoravaju da je riječ o zabrinjavajućem podatku koji pokazuje da ukupna ponuda nadmašuje potražnju u BiH.

U godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2016. godinu piše da su deflatorni pritisci, prisutni od trećeg kvartala 2013. godine, ojačali u prvom i drugom kvartalu 2016. godine tako da su prosječne potrošačke cijene u 2016. godini zabilježile pad veći za osam baznih bodova od pada cijena zabilježenog u 2015. godini.

“Deflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena zabilježena u 2016. godini iznosila je 1,1 posto. Kretanje cijena posmatrano na godišnjem nivou pokazuje da su cijene od augusta 2013. godine konstantno u padu. Izuzetak su oktobar 2014. godine, kada je zabilježen neznatan godišnji rast cijena (0,1 posto), i novembar iste godine, kada je zabilježeno mirovanje cijena (0,0 posto)”, piše u Izvještaju Centralne banke BiH.

Dodaju da se u posljednjem kvartalu 2016. godine bilježi značajno usporavanje pada cijena slijedom kretanja cijena u odjeljku stanovanja, vode, električne energije, plina i drugih energenata te prijevoza, prema čemu je evidentno da se u narednom periodu očekuju inflatorni pritisci, ponajviše zbog kretanja vanjskih cijena (nafte i hrane).

Grubo pojašnjeno, deflacija je pojava tokom koje cijene počinju padati i koja se negativno odražava na trgovinu s obzirom na to da se proizvodi slabije kupuju, a samim tim i gomilaju. U konačnici, zbog prevelike ponude, a premale potražnje trgovci su prisiljeni još više snižavati cijene da bi se rješavali robe, što uzrokuje loše finansijsko stanje u firmama, koje se na kraju odrazi i na porast stepena siromaštva.

Prema podacima Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH koji se odnose na period januar -septembar 2016. godine jedini odjeljak koji je doveo do usporavanja deflacije su alkoholna pića i duhan zbog ranijeg povećanja akciza na duhan i cigarete.

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević upozorila je nakon sjednice Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH kako su građani naše zemlje prošle godine bili još siromašniji.

“Imamo izvještaj Centralne banke BiH koji kaže da smo prošle godine bili još siromašniji i da je kupovna moć stanovništva pala. Prošle godine smo imali deflaciju od 1,1 posto, a kada imate deflaciju to znači da ljudi ne mogu kupovati, a oni bi da im daju nove namete poput povećanja akciza na naftu”, rekla je Pandurević.

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci