Sajam “87 Izmir International Fair”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje zajednički nastup bh firmi na 87. Međunarodnom sajmu u Izmiru (Turska), koji se održava u periodu od 07 – 11.09.2018. godine.

Međunarodni sajam u Izmiru je sajam sa najdužom tradicijom u Turskoj (preko 86 godina), koji se smatra kolijevkom turske sajamske industrije. Sajam je opšteg karaktera, odnosno njegov fokus je na raznim industrijskim oblastima.

Pokrovitelj 87. Međunarodnog sajma u Izmiru je Ministarstvo Ekonomije Republike Turske, a domaćin je Izmirska Općina Metropolitan.

Glavna tema sajma je „Tehnologija“, a fokus je na sljedećim industrijskim oblastima i proizvodnim grupama:

• Centri za istraživanje i razvoj
• Tehnološki parkovi
• UređajI za grijanje i hlađenje
• Automobilska industrija sa podsektorima
• Trajna potrošačka roba
• Softver, IT and telekomunikacione tehnologije
• Električne – elektronske tehnologije
• Prehrambeni proizvodi i tehnologije
• Medicinske i hemijske tehnologije
• Obrazovanje i obrazovne tehnologije
• Lokalne vlasti
• Građevinarstvo i građevinski materijali i tehnologije
• Turizam
• Razni sektori i tehnologije

Više informacija o sajmu možete pronaći u Pozivnom pismu u prilogu, kao i na zvaničnoj web stranici OVDJE.