Cochran Fellowship Program – stručna obuka u Sjedinjenim Američkim Državama

Cochran Fellowship Program – stručna obuka u Sjedinjenim Američkim Državama

Prema informaciji dostavljenoj Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, Ministarstvo poljoprivrede (USDA) finansira Cochran Fellowship Program u okviru kojeg će u 2018. godini ponuditi stručnu obuku u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru sljedeća dva individualna programa:

  1. Rukovanje voćem i povrćem nakon žetve – Post-Harvest Fruit and Vegetables Management

       2. Proizvodnja i marketing vina – Wine Production and Marketing

Svi troškovi treninga i boravka u SAD-u po ovom programu su plaćeni od USDA, osim povratne avionske karte. Obuka traje 15 dana, a termini putovanja se prilagođavaju rasporedu i mogućnostima kandidata. Poznavanje engleskog jezika je veoma poželjno.

U prilogu je obrazac prijave za Cochran Fellowship Program 2018 (Word format/PDF format), koji treba čitko ispuniti i poslati na adresu:

Američka ambasada Sarajevo
USDA/FAS 
Roberta Frasurea 1
71000 Sarajevo

Elektronsku (potpisanu i skeniranu) verziju aplikacije možete poslati na e-mail adresu: AgSarajevo@usda.gov. Zainteresovani mogu dostaviti prijave najkasnije do 20. 12. 2017. godine.

Dodatne informacije o Cochran programu se nalaze u prilogu, kao i na linku http://www.fas.usda.gov/programs/cochran-fellowship-program, a možete nazvati ured Ministarstva poljoprivrede SAD-a u Sarajevu, tel. 033/704-305.

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3

Komorabih.ba/A.Š.

O autoru

Srodni članci