Zašto je Porsche BH izuzet iz restrikcija propisanih Zakonom?

Zašto je Porsche BH izuzet iz restrikcija propisanih Zakonom?

Vijest da je „Porsche BH“ d.o.o. izuzet iz restrikcija propisanih Zakonom o stranim ulaganjima u postupku registracije za obavljanje prometa naoružanja i vojne opreme (NVO) zainteresovala nas je da istražimo o čemu se radi.

Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH na posljednjoj sjednici održanoj u 2017. preduzeću „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo odobrila izuzimanje iz zabrane prometa naoružanja, vojne opreme i robe posebne namjene, te Ministarstvu energije, rudarstva i industrije dala saglasnost da ovom preduzeću omogući registraciju za tu djelatnosti kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovo izuzeće je odobreno u skladu s Pravilima ponašanja EU o postupanju kod prometa oružja i vojne opreme, stoji u saopštenju Vlade FBiH.

Zašto je ova kompanije izuzeta iz restrikcija propisanih Zakonom i čime će se to trgovati na tržištu BiH, Nermin Džindić, ministar Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, za Poslovni svijet je pojasnio:

  • Privredno društvo „PORSCHE BH“ d.o.o. Sarajevo se obratilo Ministarstvu sa zahtjevom za izdavanje “Prethodne saglasnosti za obavljanje prometa naoružanja i vojne opreme” (zakonski termin) radi snabdijevanja specijalnim vozilima institucija odbrane i sigurnosti BiH (Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage, policijske snage).
  • U svom zahtjevu navedeno privredno društvo je izričito naglasilo da nema namjeru baviti se prometom drugim artikalima sa kontrolne liste, a naročito ne oružjem, municijom niti minsko-eksplozivnim i pirotehničkim artiklima.
  • Kako se ova vrsta vozila i uz njih odgovarajuća oprema nalazi na Zajedničkoj kontrolnoj listi Europske unije i podliježe odredbama Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene (“Službeni glasnik BiH”, broj 53/16), potrebno je da se privredno društvo upiše u registar prometnika NVO kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH, za što je potrebna Prethodna saglasnost Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
  • U toku postupka Ministarstvo je utvrdilo da je privredno društvo „PORSCHE BH“ d.o.o. već upisano u sudski registar i Registar stranih ulaganja kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sa 100% stranim kapitalom, te, shodno odredbama iz člana 4. stav a) i f) Zakona o politici direktnih stranih ulaganja, i članom 3. stav (2) Zakona o stranim ulaganjima (“Službene novine Federacije BiH“ br. 61/01; 50/03 i 77/15), Ministarstvo nije ovlašteno da izda prethodnu saglasnost bez odluke Vlade Federacije BiH kojom se privredno društvo „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo izuzima od restrikcija propisanih citiranim odredbama Zakona o stranim ulaganjima, pa je u skladu sa citiranim odredbama državnog i federalnog zakona, predmet uputilo Vladi na odlučivanje.
  • Vlada Federacije, temeljem zakonskih ovlaštenja, a imajući u vidu da se ne radi o prometu oružjem, municijom niti minsko-eksplozivnim, donijela je odluku o izuzimanju od restrikcija za registraciju prometa kopnenim voziilima i opremom, vodeći računa o odredbama Zakona o konkurenciji (“Službeni glasnik BiH” br. 48/05; 76/07; 80/09).

Iz kompanije Porsche BH d.o.o. ističu da su oni generalni zastupnik vozila marke Volkswagen, Škoda, Seat, Audi i Porsche za područje BiH i kao takvi su za kratko vrijeme stekli reference uspješnom prodajom i isporukom vozila institucijama odbrane i sigurnosti u BiH (Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage, policijske snage na svim nivoima vlasti). U tom smislu Porsche BH je u skladu sa zakonskom procedurom podnio zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje prometa kopnenih vozila modificiranih za vojnu upotrebu.

Privredno društvo „PORSCHE BH“ d.o.o. ima upisani kapital u iznosu od 16,626,555.00 KM, što predstavlja strani ulog, odnosno investiciju u privredni subjekt registrovan u Bosni i Hercegovini, koji zapošljava 154 radnika, a godišnji javni prihodi (direktni i indirektni porezi, carine, doprinosi, i dr.) koje uplaćuje navedeno privredno društvo iznose 7 miliona KM.

Na naš upit šta BiH kao država dobija ovim odobrenjem iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva ističu da izuzimanjem od restrikcija država dobija na popravljanju njenog imidža u pogledu funkcioniranja slobodnog tržišta, vladavine prava i odsustva diskriminacije.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci