Zasluge kvantne fizike i mehanike

Zasluge kvantne fizike i mehanike

Predstavljamo Vam kratki pregled izuma koji zavise od kvantne fizike kada je riječ o njihovom funkcioniranju.

Kompjuter i smartphone

Zapravo, čitava kompjuterska industrija izgrađena je na kvantnoj mehanici. Moderna elektronika bazirana na poluprovodniku oslanja se na uvezanu strukturu čvrstih predmeta. Ovo je fundamentalno kvantni fenomen baziran na valovima elektrona. Zbog toga što razumijemo prirodu tih valova, možemo manipulirati elektronskim svojstvima silikona.

Miješajući samo male frakcije nekih drugih elemenata mijenjamo uvezanu strukturu i time njenu provodljivost. Danas znamo tačno šta dodati zahvaljujući našem detaljnom poznavanju kvantne prirode materije.

Ekrani, laptopi, tableti, smartphoni, čak i mali kućanski aparati i dječije igračke pokreću se preko kompjuterskih čipova koji se ne bi mogli napraviti bez našeg modernog razumijevanja kvantne fizike.

Laseri i telekomunikacije

Kada god koristite lasersku tehnologiju, bilo indirektno telefonirajući, ili direktno skenirajući UPC kod na Vašim namirnicama, praktično koristite kvantnu fiziku. Svjetlosni izvori, koji se koriste za slanje poruka kroz vlakna optičkih kablova, zapravo su laseri koji su kvantni uređaji.

GPS

Jedna od najčešće korištenih funkcija telefona konektovanih na internet jeste traženje puteva do nepoznatih mjesta. Ovo je još jedna od aplikacija koja zavisi od kvantne fizike. Stoga, svaki put kada koristite Vaš telefon da stignete od tačke A do tačke B, sjetite se da Vam to putovanje omogućava kvantna fizika.

Magnetska rezonancija

Promjena energije zavisi od toga kako je kretanje jednog elektrona orijentisano i povezano s okretanjem jezgra atoma. Taj proces je kvantni fenomen, a uzrokuje da se elektroni, protoni i neutroni ponašaju kao mali magneti. Ovo okretanje zaslužno je za četvrto i posljednje praktično korištenje kavantne fizike navedeno u ovom tekstu, a naziva se magnetska rezonancija.

 www.forbes.com

O autoru

Srodni članci