Pogledajte koliko je BiH dobila sredstva pretpristupne pomoći od EU

Pogledajte koliko je BiH dobila sredstva pretpristupne pomoći od EU

Cilj programa IPA je da obezbijedi konretno usmjerenu pomoć zemljama koje su kandidati i potencijalni kandidati za prijem u članstvo Europske unije.

Bosna i Hercegovina je od 2007. godine do danas iskoristila 94 posto ukupnih sredstava predviđenih programom IPA I 2007 – 2013. godine.

Tako je iz IPA I alokacija za BiH (2007 – 2013) od predviđenih 502,59 miliona eura, zaključno sa martom 2018. ugovoreno 471,82 miliona eura, od čega je isplaćeno 92 posto ili 463,27 miliona eura. Još 29 projekata iz IPA alokacija (2007 – 2013) je u sprovedbi.

U budžetskom periodu EU od 2014. do 2020. (IPA II), Europska komisija je izdvojila ukupno 218,08 miliona eura, po godinama sljedeće iznose:

IPA II državni programVrijednost u eurima
IPA 201422 581 834
IPA 2014 posebne mjere oporavka od poplava51 000 000
IPA 201537 200 000
IPA 201647 000 000
IPA 201760 300 000

Zaključno s martom 2018. ugovoreno je 40 posto ili 87,55 miliona eura. Ovaj podatak se odnosi samo na alokacije za 2014, 2015. i 2016. godinu, s obzirom na to da će novac iz IPA 2017 alokacije biti na raspolaganju nakon potpisivanja Finansijskog sporazuma za IPA 2017.

Sredstvima IPA fondova finansirani su projekti tzv. tehničke pomoći kojima su jačani institucionalni kapaciteti za provođenje obaveza u procesu integrisanja (npr. u domenu reforme javne uprave, pravosuđa, sigurnosti, statistike, okoliša…); infrastrukturni projekti ( izgradnja i rekonstrukcija sistema otpadnih voda, izgradnja ekoloških deponija, obnova objekata kulturno-historijskog naslijeđa…); projekti osposobljavanja i opremanja (poput opremanje srednjih strukovnih škola, nabavka softvera za indirektno oporezivanje…) i mnogi drugi.

U sektor poljoprivrede, okoliša i energetike uloženo je najmanje IPA novca, dijelom zbog podjele IPA I na pet komponenti, od kojih su BiH bile dostupne samo dvije, a dijelom i zbog doskorašnjeg nepostojanja sektorskih strategija u BiH.

“Da bi mogla računati na još veće godišnje inose IPA sredstava do 2020. BiH, između ostalih, treba da usvoji energetsku strategiju i strategiju upravljanja javnim finansijama, koja je preduslov budžetske pomoći EU”, kaže potparolka Direkcije za europske integracije BiH Marina Kavaz-Siručić.

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci