back to top

Centralna banka BiH

Centralna banka BiH je glavna institucija za održavanje monetarne stabilnosti u našoj zemlji.

Kada sam bila manja, Centralnu banku sam zamišljala kao glavnog lika koji igra u seriji „Sve banke ovog svijeta“.

Sada kada sam nešto veća, shvatam da moje zamišljanje i viđenje Centralne banke i nije daleko od stvarnosti. S tim da se njena definicija nešto malo razlikuje od moje.

Centralna banka Bosne i Hercegovine je glavna institucija za održavanje monetarne stabilnosti u našoj zemlji. Banka je osnovana 20.juna 1997. godine i to zakonom koji je usvojila Parlamentarna skupština, „Zakonom o Centrojalnoj banci“.

Nakon usvajanja zakona uslijedio je niz protokola dok nije počela sa radom. Centralna banka zvanično počinje sa radom nakon par mjeseci od usvajanja zakona, što je avgusta 11-tog, te iste godine.

Centralna Banka
Centralna banka BiH

Glavni cilj i zadatak Centralne banke

Kao što je već navedeno, glavni cilj koji Centralna banka ima jeste da održava monetarnu stabilnost u skladu sa valutnim odborom. Što zapravo znači da izda domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu 1 KM: 0,51129 EUR.

Centralna banka, pored monetarne stabilnosti, definiše i kontroliše provođenje monetarne politike u Bosni i Hercegovini. Također ona pomaže i održava odgovarajuće platnene i obračunske sisteme.

Najviši organ Centralne banke je Upravno vijeće, koje je zaduženo za provođenje monetarne politike i kontrolu istog, kao i organizaciju i strategiju banke. Sve što se radi mora biti, i jeste u skladu sa ovlaštenjima koji su utvrđeni Zakonom.

U prvim godinama, Upravno vijeće su bili guverneri kao i tri člana predsjedavajuća. Obzirom da je Bosna i Hercegovina država koja se sastoji od dva entiteta i distrikta, samim tim je bitno da svaki član je bitan. Dakle svaki član predsjedavajućeg je predstavnik Bošnjaka, Hrvata i Srbina.

Upravu Centralne banke čine guverner i tri viceguvernera, koje je imenovao guverner uz odobrenje Upravnog vijeća.

 Zadatak Uprave je operativno rukovođenje poslovanjem Centralne banke. Svaki viceguverner je neposredno odgovoran za rad jednog odjela odnosno sektora Centralne banke.

Centralna Banka
Centralna banka BiH

Centralna banka za zadatak ima

-definiše, usvaja i kontroliše monetarnu politiku Bosne iHercegovine;

-upravlja službenim deviznim rezervama na siguran i profitabilan način;

-stavlja i povlači iz opticaja domaću valutu (BAM odnosno Konvertibilna marka);

-pomaže i održava odgovarajuće platne i obračunske sisteme;

-održava Jedinstveni registar transakcijskih računa i Centralni registar kredita;

-prikuplja i objavljuje statističke podatke koji su integralni dio makroekonomskih statistika Bosne i Hercegovine

-ima ulogu „agenta“ za državu u ispostavi vanjskog duga;

-koordinira djelatnosti Agenciji za bankarstvo entiteta Bosne i Hercegovine

– predsjedava Stalnim odborom za finansijsku stabilnost Bosne i Hercegovine.

Centralna banka ima glavno sjedište, tri jedinice i dvije filijale.

Centralni ured odnosno sjedište Centralne banke Bosne i Hercegovine je u Sarajevu.

Centralna Banka Bih
Centralna banka BiH

Centralna Banka BiH filijale

Glavne jedinice su Glavna jedinica Sarajevo, Glavna banka Republike Srpske Banja Luka i Glavna jedinica Mostar.

Filijale su: CBBiH Filijala Brčko i Filijala CBBiH na Palama.

Centralna Banka BiH u svom poslovanju nastoji biti društveno odgovorna te potencira aktivnosti finansijskog opismenjavanja i to putem edukativnih materijala.

Ona nastoji promovisati korisna znanja vještine kod stanovništva. Sa raznim korisnim materijalima i edukacijama doprinosi većoj finansijskoj inkluziji pojedinca.

Pored finansijske edukacije, Centralna banka i njeni uposlenici se uvijek odazivaju na akcije koje su humanitarnog karaktera, poput davanja krvi i prikupljanja pomoći za ugrožene.

Svake godine, banka aktivno učestvuje u društveno odgovornim aktivnostim, pored navedenih oni su i ekološko osvijepteni pa tako učestvuju u akcijama recikliranja papira i ostalih materijala.

Preporučujemo i ove poslovne teme

DRUGI UPRAVO ČITAJU