Pet konkretnih zahtjeva poslovne zajednice FBiH

Pet konkretnih zahtjeva poslovne zajednice FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije BiH zatražilo je danas izmjene i dopune pet zakona čije bi usvajanje doprinijelo poboljšanju poslovnog ambijenta u FBiH. Poslodavci u FBiH, između ostalog, traže da umjesto dosadašnjih 42, plaćaju 15 dana bolovanja svojih radnika, da se ukinu fiskalne kase u veleprodaji, kao i da se na drugačiji način riješi pitanje zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević rekao je da bi usvajanjem predloženih izmjena i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvaju i zapošljavanju lica s invaliditetom i drumskom saobraćaju, poslodavcima u značajnoj mjeri bilo olakšano poslovanje.

„S druge strane, usvajanjem ovih izmjena i dopuna ne bi dovelo u pitanje finansiranje budžeta i fondova“, kazao je Pandurević.

U prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, UPFBiH predlaže da umjesto dosadašnjih 42, poslodavci plaćaju 15 dana bolovanja svojih radnika, što je europski prosjek.

Izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima FBiH predlaže se ukidanje fiskalnih kasa u veleprodaji, čime bi se olakšalo poslovanje, ali i ujednačila pravna regulativa u BiH, jer veleprodajni objekti u RS nisu dužni imati fiskalne kase.

Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o privatizaciji preduzeća FBiH,  Udruženje poslodavaca traži da se u procesu privatizacije obavezno navode podaci o imovini koja je predmet prodaje, imovinskim pravima i teretima na imovini koja je predmet prodaje, te druge podatke od značaja za prodaju imovine, kao i da kupljena imovina u procesu male privatizacije ima prioritet u uknjižavanju.

Izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom, iz UP FBiH predlažu da se kvota sa postojećih 16 zaposlenih na kojih se mora zaposliti jedna osoba sa invaliditetom poveća na 20. Traže i da poslodavci imaju pravo svoju kvotnu obavezu zapošljavanja lica s invaliditetom ispuniti i jednom od alternativnih mogućnosti. Alternativne kvote bi se ispunjavale na način da poslodavci stipendiraju jednog učenika ili studenta s invaliditetom, obavljanje staža ili prakse jednog učenika ili studenta s invaliditetom, kupovinom robe ili usluga od poslovnih subjekata za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom u vrijednosti zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom te sufinansiranje dijela troškova plaće za lice s invaliditetom koje se zapošljava u jednom od poslovnih subjekata za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom.

Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o cestovnom prevozu FBiH, poslodavci predlažu olakšavanje uslova i procedura za ispunjavanje uslova za profesionalne vozače. Prema postojećem zakonu za dobijanje profesionalne dozvole za upravljanje autobusima vozačima potrebno je minimalno šest godina.

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci