back to top

Autorsko djelo i Autorsko pravo

Autorsko djelo i Autorsko pravo značenje riječi koje često koristimo u poslovnom svijetu.

Autorsko djelo

Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako navedenim Zakonom nije drukčije određeno

Propisano je člankom 5. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Nositelj autorskog prava je fizička osoba – autor – koja je stvorila originalnu intelektualnu tvorevinu (autorsko djelo), koja ima individualni karakter i koja je na neki način izražena.

Autoru pripada autorsko pravo na njegovom djelu činom ostvarenja djela bez ispunjavanja bilo kakvih formalnosti, kao što su primjerice registracija ili depozit djela.

Autorsko Djelo I Autorsko Pravo
Autorsko djelo i Autorsko pravo

Autorsko pravo

Autorsko pravo je pravo koje uživaju stvaratelji (autori) književnih, znanstvenih i umjetničkih djela (autorska djela), a koje im daje isključivo pravo korištenja ili odobravanja drugima korištenja svog djela, a uključuje i sustav zaštite tih prava.

Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog ostvarenja djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe nikakvom administrativnom ili registracijskom postupku.

Njime se ne štiti ideja nego djelo koje je izražaj ideje ljudskog uma, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražaja.

Autorsko djeli o Autorko pravo su samo neki od poslovnih pojmova koje nudi Ekonomski riječnik na sajtu valuta.rs

PREPORUKA

DRUGI UPRAVO ČITAJU