Kamate u BiH nikad nisu bile niže i još će padati?

Kamate u BiH nikad nisu bile niže i još će padati?

Banke masovno nude kredite sa kamatama o kojima smo nekada mogli samo da maštamo. Ipak, to nije zbog brige za standard građana, već zbog situacije u kojoj su se našle otkad je Centralna banka počela da naplaćuje čuvanje novca iznad zakonskih rezervi. Da su u BiH pojeftinili krediti i da kamatne stope na pozajmljivanje sredstava nikada nisu bile niže potvrđuju i zvanični statistički podaci, prenosi indikator.ba.

Prema dostupnim podacima Centralne banke BiH (CBBiH) pad kamatnih stopa na kredite evidentan je od sredine prošle godine, od kada ova institucija naplaćuje bankama držanje slobodnih novčanih sredstava, a najizraženiji je kod stambenih kredita stanovništvu.

Kamate na stambene kredite stanovništvu sa promjenjivom stopom i inicijalnim periodom fiksne kamatne stope do jedne godine iznosile su u martu ove godine 4,2 posto. Sredinom prošle godine, kamate na ove kredite bile su u prosjeku 5,6 posto.

Na stambene kredite od preko 10 godina kamatne stope prosječno iznose 4,9 posto i u odnosu na ljeto prošle godine pojeftinile su za 1,0 posto.

Na potrošačke kredite sa promjenjivom stopom i inicijalnim periodom fiksne kamate do jedne godine kamate su u martu ove godine prosječno iznosile 7,6 posto, nakon što su u posljednjem kvartalu 2016. premašivale 8 posto.

Kamate na ostale kredite sa preko pet godina inicijalnog perioda fiksne kamatne stope iznosile su u martu ove godine 6,9 posto, a sredinom prošle godine 7,6 posto.

Trend rasta početkom godine jedino je prisutan kod ostalih kredita stanovništvu sa kraćim inicijalnim periodom fiksne kamatne stope. Tako su u prva tri mjeseca ove godine, nakon što su u drugom dijelu prošle godine bilježile blagi pad, porasle kamate na kredite sa promjenjivom stopom i inicijalnim periodom fiksne kamatne stope do jedne godine. Ove kamate su prosječno u martu iznosile 7,2 posto, nakon što su u septembru prošle godine bile 6,7 posto, a u julu 7,0 posto.

Istovremeno, kamatne stope na depozite, sa kojima su aktivne kamate u korelaciji, nikad nisu bile niže. Kamatne stope na depozite stanovništvu u eurima sa dogovorenim dospijećem do jedne godine bile su u martu ove godine prosječno 0,46 posto.

Još sredinom prošle godine ovi depoziti su se mogli pohraniti u banke po cijeni od 0,68 posto. Na eurske depozite sa dospijećem preko dvije godine kamata u martu bila je 2,1 posto, a sredinom prošle godine kretala se oko 2,2 posto. Na depozite po viđenju kamatna stopa je spala na 0,087 posto u martu ove godine, nakon što je srednom prošle godine iznosila 0,123 posto.

O autoru

Novinar portala

Srodni članci